KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ŚWIETLE NOWYCH WYMAGAŃ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

O szkoleniu

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:

1. Zapoznanie z pojęciem i celami kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,

2. Nabycie wiedzy dotyczącej wymagań stawianych kierownikowi jednostki oraz wszystkim pracownikom w tym zakresie,

3. Przygotowanie do stosowania standardów kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w praktyce,

4. Zaznajomienie z rolą audytu wewnętrznego w tym procesie.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników jednostki sektora finansów publicznych

Program szkolenia

KONTROLA ZARZĄDCZA W NOWEJ USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. definicja kontroli zarządczej w nowej ustawie o finansach publicznych,

2. cele kontroli zarządczej,

3. odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1. Środowisko wewnętrzne

- Wartości etyczne,

- kompetencje zawodowe,

- podnoszenie kwalifikacji,

- struktura organizacyjna,

- delegowanie uprawnień.

2. Cele jednostki oraz zarządzanie ryzykiem

- misja, określanie celów i zadań, (w tym warsztaty określania celów i zadań zgodnie ze standardami kontroli zarządczej)

- monitorowanie i ocena ich realizacji,

- pojęcie ryzyka, rodzaje i kategorie ryzyka,

- proces i pojęcie zarządzania ryzykiem, etapy procesu zarządzania ryzykiem,

- identyfikacja ryzyka, narzędzia i metody identyfikacji ryzyka, (w tym warsztaty)

- analiza ryzyka, (w tym warsztaty),

- ocena punktowa ryzyka i hierarchizacja ryzyk (w tym warsztaty),

- dokumentowanie zarządzania ryzykiem,

- postępowanie wobec ryzyka, przegląd ryzyka i sprawozdawczość.

3. Mechanizmy kontroli

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce,

- nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów,

- mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

- mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

- bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna.

MONITOROWANIE I OCENA

- monitorowanie systemu kontroli zarządczej,

- samoocena kontroli zarządczej zgodnie z wymogami ministerstwa finansów,

- audyt wewnętrzny,

- uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w 2006r. zdał egzamin Ministerstwa Finansów na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym (zaświadczenie MF nr 2132/2006), ukończył program dla audytorów "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym" w Ernst & Young Academy of Business oraz z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi, wdrażał, w latach 2007 – 2009, jako wicedyrektor ds. POKL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w instytucji pośredniczącej II stopnia, oceniał projekty, nadzorował przeprowadzanie kontroli na miejscu, pracował jako audytor wewnętrzny w dużej jednostce sektora finansów publicznych gdzie m.in. przeprowadzał audyty projektów współfinansowanych z EFS. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Audytu Kontroli Zarządczej i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia teoretyczne i warsztatowe z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym oraz zarządzania projektami współfinansowanycmi z EFS. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Polskiej Akademii Nauk i Pentor Research.

Aktualnie audytor wewnętrzny jednostki w dziale administracji rządowej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!