KONTROLA ZARZĄDCZA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przedstawienie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie tworzenia i projektowania systemów kontroli zarządczej.

Metody szkolenia
• warsztaty
• prezentacja multimedialna
• wykład
• dyskusja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat norm prawnych oraz praktycznych zasad związanych z funkcjonowaniem i tworzeniem systemów kontroli zarządczej
• nabycie praktycznych umiejętności w projektowaniu, tworzeniu i ocenianiu systemów kontroli zarządczej
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych
• skarbnicy, sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych
• pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce
• audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni

Program szkolenia

1. Pojęcie kontroli zarządczej
2. Różnice między kontrolą zarządczą a kontrolą finansową
3. Organizacja i wdrożenie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
4. Koordynacja zadań kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
5. Powierzenie uprawnień i obowiązków w kontroli zarządczej
6. Rola kierownika jednostki w kontroli zarządczej
7. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
8. Procedury kontroli zarządczej
9. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej
• struktura zarządzania ryzykiem
• wdrożenie zarządzania ryzykiem
• identyfikacja, analiza, ocena i hierarchizacja ryzyka
• postępowanie wobec ryzyka
• polityka zarządzania ryzykiem

10. Samoocena kontroli zarządczej
• obowiązek wynikający ze Standardów kontroli zarządczej
• sporządzanie kwestionariuszy samooceny
• proces przeprowadzania samooceny

11. Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej
12. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności
13. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
14. Kontrola zarządcza a audyt
15. Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
16. Warsztaty w zakresie ustanawiania celów i mierników realizacji celów, zarządzania ryzykiem oraz przygotowania kwestionariuszy samooceny

© Copyright Agnieszka Dębowczyk

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad

Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

AGNIESZKA DĘBOWCZYK - Ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Certyfikowany audytor wewnętrzny. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Twórca rozwiązań kontroli zarządczej zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej. Wieloletni wykładowca i trener w zakresie prawa finansowego, audytu i kontroli zarządczej oraz odpowiedzialności za mienie. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu z elementami wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki zawodowej dzięki czemu uczestnicy mogą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 790
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!