Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kontrola-zarzadcza-zarzadzanie-ryzykiem-i-odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych-po-zmianach-46110-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła od 1 stycznia 2010 roku obowiązek funkcjonowania kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Niniejsze szkolenie ma na celu pomoc osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie kontroli zarządczej w utworzeniu systemu kontroli zarządczej w jednostkach, ze szczególnym omówieniem standardów Ministra Finansów w przeniesieniu na grunt jednostki. Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej sposoby sporządzenia arkuszy ocen we wszystkich standardach z uwzględnieniem elementów etyki, elementów ryzyka, oświadczeń pracowników
i kierownika jednostki oraz innych arkuszy ocen ułatwiających monitoring i dokumentowanie kontroli zarządczej.
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi sprawne przeprowadzenie kontroli zarządczej i zapoznanie ze sposobem
jej udokumentowania od strony praktycznej w małych jednostkach budżetowych.
• Uczestnicy otrzymają komplet materiałów, w tym wzory protokołów, arkuszy ocen, sprawozdań
i oświadczeń o wykonywaniu kontroli zarządczej.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, koordynatorów kontroli zarządczej oraz osób wykonujących kontrolę zarządczą
w urzędzie/jednostce.

Program szkolenia:

1. Kontrola zarządcza - określenie pojęć i poziomów funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
2. Standardy kontroli zarządczej - cel i ich charakter.
3. Obszary kontroli zarządczej.
4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
 dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
 sprawność nadzoru,
 ciągłość działalności,
 ochrona zasobów,
 szczegółowe mechanizmy kontroli.
5. Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia - zagadnienia praktyczne.
6. Przepisy wewnętrzne, regulaminy zamówień publicznych do 14 tys. Euro, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień - ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji,
7. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem( wzory dokumentacji ).
 identyfikacja ryzyka,
 analiza ryzyka,
 reakcja na ryzyko.
8. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej- odpowiedzialność dyscyplinarna.
9. Konsultacje.

Informacje o prelegentach:

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowej oraz wielu artykułów o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych oraz szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości – współpracownik wielu Agencji Szkoleniowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność dyscyplinarna w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach