Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym

O szkoleniu

Wykonawstwo robót budowlanych podlega nadzorowi przez instytucje niezależne zarówno od inwestora jak i wykonawcy. Nadzór ten - z punktu obowiązującego w naszym państwie prawa - istnieje już od momentu podjęcia prac projektowych, poprzez wszystkie uzgodnienia, następnie nadzór wykonawstwa jak i odbiory powykonawcze. Nie jest to koniec. Okres rękojmi i gwarancji wiąże się także z kontrolą wykonanych robót. A potem jeszcze inwestor czy użytkownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Jak widzimy, organów nadzorczych i kontrolnych jest wiele i o działaniach niektórych nawet nie mamy pojęcia do momentu kiedy organ kontrolno-nadzorczy sam przypomni nam o swoich uprawnieniach, co bywa nieraz bardzo bolesne. Dla przypomnienia sobie jaki system nadzoru nad robotami budowlanymi a najpierw projektowymi istnieje prawnie w Polsce oraz jak uniknąć niechcianych konsekwencji i być w zgodzie z prawem, zapraszamy na szkolenie.
Kto powinien wziąć udział?
a/ Wszystkich osób zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora,
b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant),
c/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin),
d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące przebieg procesu inwestycyjnego

2. Etapy procesu budowlanego

3. Jednostki i organy kontrolujące

4. Rodzaje kontroli i odbiorów w poszczególnych etapach procesu

a) W etapie I - poprzedzającym rozpoczęcie robót
b) W etapie II - prowadzenia robót
c) W etapie III - odbiór obiektu i oddanie go do użytkowania
d) W etapie IV – użytkowania obiektu
e) W etapie V – rozbiórka obiektu budowlanego

5. Zakres i forma kontroli i odbiorów

a) Sprawdzenie przeznaczenia terenu lub działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy
b) Sprawdzenie zgodności, opracowanego projektu budowlanego, z wymogami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych i zgodności z współczesną wiedzą techniczną (sztuką budowlaną)
c) Sprawdzenie terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz sprawdzenie zgodności, opracowanego projektu budowlanego z wymogami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
d) Sprawdzenie zgodności przyjętego trybu realizacji procesu inwestycyjnego z wymogami ustawy Prawo budowlane
e) Sprawdzenie czy osoby, które będą kierować budową oraz pełnić nadzór nad prowadzonymi pracami posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
f) Protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy
g) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót
h) Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie robót
i) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, dokonywanie prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
j) Odbiory techniczne instalacji, urządzeń technicznych instalacji i urządzeń technicznych
k) Sprawdzanie i odbiór przewodów kominowych
l) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych w zakresie określonym w umowie o roboty budowlane
ł) Sprawdzenie zgodności wykonania robót budowlanych w zakresie określonym w projekcie budowlanym a dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony, ochrony środowiska
m) Obowiązkowa, bieżąca lub po zakończeniu robót, kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia i wykonania jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
n) Okresowa kontrola, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu
o) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i sprawdzenie i odbiór robót budowlanych w zakresie określonym w umowie o roboty rozbiórkowe

6. Samowola budowlana i jej skutki

7. Odpowiedzialność zawodowa i karna

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, zarządzania nieruchomościami. Wykładowca na kursach organizowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w Warszawie

Warszawa

adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w Krakowie

Kraków

do wiadomości zainteresowanych

woj. małopolskie

Centrum Konferencyjne

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Hotel*** w Poznaniu

Poznań

do wiadomości zainteresowanych

woj. wielkopolskie

Centrum Konferencyjne w Łodzi

ŁÓDŹ

do wiadomości zainteresowanych

woj. łódzkie

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX

Katowice - Centrum

Infosystem SA, ul. Kopernika 26

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
+23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)
450
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!