Szkolenie

Kontroler finansowy- KURS- Katowice

O szkoleniu

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego w działach finansowych dużych przedsiębiorstw.

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie, zadania.

Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu z podaną oceną z egzaminu.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
• Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
• Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
• Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
• Umiejętność lokalizowania dysfunkcji (istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
• Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
• Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
• Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).
Kto powinien wziąć udział?
Kurs skierowany jest do pracowników działów księgowo-finansowych chcących pogłębić wiedzę i tym samym zwiększyć swoje możliwości zawodowe. Jest skierowany również do osób zajmujących kierownicze stanowiska i chcących uzyskać wiedzę z zakresu księgowości i finansów w celu lepszego porozumienia z pionami finansowo księgowymi.

Program szkolenia

Program kursu

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
* obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
* konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
* organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
* współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
2. Klasyczna analiza finansowa
3. Benchmarking strategiczny
1. Modul „0” – ogólne zasady szukania i monitorowania informacji w internecie
* wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem popularnych wyszukiwarek
* Bieżący monitoring informacji w wykorzystaniem RSS i update skanera
2. Wstęp do analizy otoczenia
* Podstawy analiz otoczenia
* Systemy organizacji i prezentacji danych
* Specyfika danych statystycznych ze źródeł ogólnodostępnych
* Polskie źródła danych
* Globalne źródła danych
3. Dostosowanie danych zewnętrznych i wewnętrznych do porównywalności.
* Identyfikacja najbliższej konkurencji oraz możliwych do wykorzystania danych sektorowych
* „Dobre praktyki” analizy danych w Excelu
* Wprowadzanie danych do arkusza + testowanie poprawności danych
* Zestawienie wskaźników porównywalnych
o Zagregowane dane F01/I01/F02 a dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
o Dane przedsiębiorstwa, a dane finansowe konkurencji
4. Benchmarking strategiczny budowy wyniku finansowego
* Analiza dynamiki i struktury budowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle bezpośredniej konkurencji oraz danych sektorowych
* Porównanie wskaźników rentowności
* Wnioski wspomagające decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie
5. Benchmarking wskaźników operacyjnych
* Porównanie wskaźników płynności,
* Porównanie wskaźników sprawności działania
* Porównanie wskaźników zadłużenia
* Wnioski
6. Analiza SWOT
* Identyfikacja silnych i słabych stron we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
* Identyfikacja szans i zagrożeń
* Wnioski
4. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe.
5. Rachunkowość zarządcza:
* rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
* obszary rachunkowości zarządczej,
* źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
* selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
* system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
* rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
* rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
* budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
6. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia
* Klasyfikacja kosztów ( koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, koszty proste, złożone, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne)
* Rozliczanie kosztów pośrednich
* Systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów wielowymiarowych, rachunek kosztów działań ABC) - ćwiczenia
7. Budżetowanie- ćwiczenia
* Rola i funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie
* Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do procesu budżetowania
* Tworzenie budżetów cząstkowych i ich konsolidacja
* Kontrola realizacji budżetów
* CASE STUDY - przygootwanie budżetu
8. Planowanie finansowe - ćwiczenia
* Planowanie przychodów i kosztów
* Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ustalenie stanu zapasów, należności i zobowiązań)
* Planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych)
* Analiza sprawozdań finansowych (analiza płynności, analiza rentowności, analiza zadłużenia)
* CASE STUDY - przygotowanie planu finansowego
9. Plan kont
* zadania i funkcje planu kont
* księgowanie operacji gospodarczych
* dostosowanie planu kont do potrzeb zarządczych
10. Analiza inwestycji:
* identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
* analiza inwestycji - klasyczne metody,
* ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
* nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
* wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
* wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
11. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka ( pełen przegląd)
1. Audyt wewnętrzny
* Czym jest audyt
* Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora
o atrybuty audytora
o standardy działania
* Ewolucja roli audytora wewnętrznego (przegląd historyczny)
2. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
* Elementy
* Istota i wyzwania
* Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt
* Rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego
3. Model zarządzania ryzykiem w korporacji – praktyczne studium przypadku
* Budowanie struktury procesów,
* Identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
* Stworzenie mapy ryzyk,
* Badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji
* Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem w strukturze funkcjonowania audytu wewnętrznego
4. Jak zarządzać ryzykiem nadużyć – warsztat.
* Świadomość ryzyka nadużyć
* Strategia zarządzania ryzykiem
* Wybrane studia przypadków
* Badanie postrzegania ryzyka nadużyć (Knowledge and percpetion survey).

Czas trwania

Miejsce: Katowice
Data: 2011-09-24 - 2012-01-22
Kod: KF110924
Prowadzący: Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości
Godzin: 128
Cena: 4100 PLN (szczegóły)
Termin płatności: 2011-09-17

Dokładne terminy spotkań:
24-25.09.2011
8-9.10.2011
22-23.10.2011
5-6.11.2011
26-27.11.2011
10-11.12.2011
7-8.01.2012
21-22.01.2012

Prelegenci

Cytat
Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Gdzie i kiedy

Katowice 24 września 2011 - 22 stycznia 2012
-

Katowice

-

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
PLN
4100 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!