Szkolenie

Kontroler finansowy- KURS- Warszawa

O szkoleniu

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kontrolera finansowego w działach finansowych dużych przedsiębiorstw. Kurs skierowany jest do pracowników działów księgowo-finansowych chcących pogłębić wiedzę i tym samym zwiększyć swoje możliwości zawodowe. Jest skierowany również do osób zajmujących kierownicze stanowiska i chcących uzyskać wiedzę z zakresu księgowości i finansów w celu lepszego porozumienia z pionami finansowo księgowymi
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowych

Program szkolenia

Program kursu

I. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
* obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
* konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
* organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
* współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
II. Klasyczna analiza finansowa
III. Benchmarking strategiczny
1. Modul „0” – ogólne zasady szukania i monitorowania informacji w internecie
* wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem popularnych wyszukiwarek
* Bieżący monitoring informacji w wykorzystaniem RSS i update skanera
2. Wstęp do analizy otoczenia
* Podstawy analiz otoczenia
* Systemy organizacji i prezentacji danych
* Specyfika danych statystycznych ze źródeł ogólnodostępnych
* Polskie źródła danych
* Globalne źródła danych
3. Dostosowanie danych zewnętrznych i wewnętrznych do porównywalności.
* Identyfikacja najbliższej konkurencji oraz możliwych do wykorzystania danych sektorowych
* „Dobre praktyki” analizy danych w Excelu
* Wprowadzanie danych do arkusza + testowanie poprawności danych
* Zestawienie wskaźników porównywalnych
o Zagregowane dane F01/I01/F02 a dane ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
o Dane przedsiębiorstwa, a dane finansowe konkurencji
4. Benchmarking strategiczny budowy wyniku finansowego
* Analiza dynamiki i struktury budowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle bezpośredniej konkurencji oraz danych sektorowych
* Porównanie wskaźników rentowności
* Wnioski wspomagające decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie
5. Benchmarking wskaźników operacyjnych
* Porównanie wskaźników płynności,
* Porównanie wskaźników sprawności działania
* Porównanie wskaźników zadłużenia
* Wnioski
6. Analiza SWOT
* Identyfikacja silnych i słabych stron we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej
* Identyfikacja szans i zagrożeń
* Wnioski
IV. Zarządzanie płynnością, planowanie finansowe.
V. Rachunkowość zarządcza:
* rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
* obszary rachunkowości zarządczej,
* źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
* selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
* system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
* rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
* rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
* budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
VI. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji - ćwiczenia
* Klasyfikacja kosztów ( koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, koszty proste, złożone, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne)
* Rozliczanie kosztów pośrednich
* Systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów wielowymiarowych, rachunek kosztów działań ABC) - ćwiczenia
VII. Budżetowanie- ćwiczenia
* Rola i funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie
* Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do procesu budżetowania
* Tworzenie budżetów cząstkowych i ich konsolidacja
* Kontrola realizacji budżetów
* CASE STUDY - przygootwanie budżetu
VIII. Planowanie finansowe - ćwiczenia
* Planowanie przychodów i kosztów
* Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ustalenie stanu zapasów, należności i zobowiązań)
* Planowanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych)
* Analiza sprawozdań finansowych (analiza płynności, analiza rentowności, analiza zadłużenia)
* CASE STUDY - przygotowanie planu finansowego
IX. Plan kont
* zadania i funkcje planu kont
* księgowanie operacji gospodarczych
* dostosowanie planu kont do potrzeb zarządczych
X. Analiza inwestycji:
* identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
* analiza inwestycji - klasyczne metody,
* ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
* nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
* wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
* wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
XI. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka ( pełen przegląd)
1. Audyt wewnętrzny
* Czym jest audyt
* Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora
o atrybuty audytora
o standardy działania
* Ewolucja roli audytora wewnętrznego (przegląd historyczny)
2. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
* Elementy
* Istota i wyzwania
* Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt
* Rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego
3. Model zarządzania ryzykiem w korporacji – praktyczne studium przypadku
* Budowanie struktury procesów,
* Identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
* Stworzenie mapy ryzyk,
* Badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji
* Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem w strukturze funkcjonowania audytu wewnętrznego
4. Jak zarządzać ryzykiem nadużyć – warsztat.
* Świadomość ryzyka nadużyć
* Strategia zarządzania ryzykiem
* Wybrane studia przypadków
* Badanie postrzegania ryzyka nadużyć (Knowledge and percpetion survey).

Czas trwania

Dokładne terminy spotkań:

14-15 maj 2011
28-29 maj 2011
4-5 czerwiec 2011
18-19 czerwiec 2011
2-3 lipiec 2011

lipiec - sierpień - przerwa wakacyjna

3-4 wrzesień 2011
17-18 wrzesień 2011
1-2 październik 2011

Prelegenci

Cytat
Eksperci, praktycy Polskiej Akademii Rachunkowości

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 maja - 2 października 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
4100 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!