Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy: system prawa transportowego, prawo przewozowe i rozporządzenia wykonawcze, konwencja CMR w najnowszym brzmieniu.

Cel szkolenia:
Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat konwencji CMR i prawa przewozowego, wskazanie podstaw prawnych, rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i rozwinięcie umiejętności m.in. takich jak:

 • umiejetność wskazania procedur i nowych możliwości załatwiania reklamacji przez przewoźników na podstawie Konwencji CMR i Prawa przewozowego oraz wykładni tych uregulowań,
 • zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników,
 • umiejętność wykorzystania możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • umiejętność udzielania odpowiedzi przez pracowników firm spedycyjnych i transportowych na roszczenia / zastrzeżenia / reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.

Szkolenie umożliwi przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży, a także do pracowników firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Program szkolenia

 1. SYSTEM PRAWA TRANSPORTOWEGO.
  1. Konwencje przewozowe, w tym ostatnie zmiany w Konwencji CMR.
  2. Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
  3. Zastosowanie ustawy Prawo przewozowe.
  4. Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
  5. Współpraca z przewoźnikiem i spedytorem wg. Kodeksu cywilnego.
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
  7. Zwyczaje przewozowe oraz spedycyjne.
  8. Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
    
 2. PRAWO PRZEWOZOWE I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE.
  1. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu.
  2. Utrata, ubytek, uszkodzenie i opóźnienie w przewozie a problem szkody.
  3. Wykorzystanie odpowiedzialności przewoźnika na zasadzie ryzyka.
  4. Zastosowanie prawa przewozowego do przewozów międzynarodowych.
  5. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności.
  6. Interpretacja siły wyższej, w szczególności przy zastosowaniu wykładni ICC.
  7. Problem naturalnych właściwości towaru i ubytków naturalnych jako zwolnienie.
  8. Wady opakowania, mocowania, załadunku – interpretacje.
  9. Limit odpowiedzialności przewoźnika i sposoby jego zniesienia.
  10. Odpowiedzialność za opóźnienie podstawienia samochodu i opóźnienia dostawy.
  11. Wykorzystanie ubezpieczeń OCPD, CARGO.
  12. Posługiwanie się krajowym listem przewozowym i dokumentem WZ.
  13. Analiza przypadków spornych wg prawa przewozowego na przykładach – zdjęcia, dokumenty, interpretacje.
    
 3. KONWENCJA CMR W NAJNOWSZYM BRZMIENIU.
  1. Posługiwanie się międzynarodowym listem przewozowym CMR.
  2. Odpowiedzialność przewoźnika i zwolnienia od odpowiedzialności.
  3. Limit odpowiedzialności przewoźnika za utratę, ubytek, uszkodzenie i sposoby jego zniesienia.
  4. Limit odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania terminu dostawy.
  5. Deklaracja specjalnego interesu w dostawie przez zleceniodawcę.
  6. Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik - odbiorca.
  7. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
  8. Konwencja CMR i proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
  9. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
  10. Odpowiedzialność spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych (orzeczenia SN).
  11. Analiza przypadków spornych wg. Konwencji CMR na przykładach – zdjęcia, dokumenty, interpretacje.
    
 4. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, omawianie przykładów, wyjaśnanie wątpliwości.

Czas trwania

9.00-15.00

Prelegenci

Jest uznanym specjalistą w zakresie umów i sporów transportowych. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym firm spedycyjnych. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, m.in. jest autorem publikacji poświęconej tematyce transportu w przedsiębiorstwie i reklamacjom.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!