Koordynator ds. pozyskiwania, tworzenia i rozliczania projektów PO KL.

O szkoleniu

Oddajemy do Państwa dyspozycji praktyczne warsztaty, które mają na celu zapoznanie uczestników ze sposobami, technikami i narzędziami do tego aby móc samodzielnie przygotować aplikację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ilość środków przeznaczonych w ramach PO KL w latach 2007-2013 jest znaczna i z pewnością jest satysfakcjonująca dla każdej osoby lub instytucji, które chcą przygotować skuteczne projekty szkoleniowe. Unikalność projektu, który stworzymy na szkoleniu będzie tym ciekawsza, że zgodnie z zasadą " od szczegółu do ogółu " w myśl PCM (Cyklu Życia Projektu oraz Matrycy Logicznej Projektu ) opracowanej na potrzeby planowania i realizacji projektów UE przez Komisję Europejską, projekty po nawet tak krótkim kursie będą spełniały wymogi dokumentacji konkursowej Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich.

Na warsztatach analizujemy bardzo dokładnie pełną dokumentację konkursową wraz z wymogami wobec załączników do wniosku. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie aplikacji konkursowej (wniosku wraz z załącznikami) oraz praca i wyciągnięcie wniosków z projektów już zrealizowanych lub w chwili obecnej realizowanych.

Warsztaty mają na celu poza podstawowym przygotowaniem w zakresie obsługi generatora wniosku aplikacyjnego i sporządzenia załączników, rozwinięcia strategicznego myślenia na temat pomysłu projektu i sposobu jego realizacji, który jest najistotniejszy w ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby i instytucje chcące przygotować skuteczny i profesjonalny projekt PO KL, a osoby już pozyskujące dotacje zapraszamy na szkolenie z tego zakresu w module zaawansowanym.

Korzyści dla uczestników:

Kurs pozwala zdobyć kompetencje i niezbędne umiejętności pozwalające na skuteczne pozyskiwanie środków oraz efektywne zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie posiada strukturę modułową, która pozwala na wyposażenie uczestnika zarówno w wiedzę teoretyczną nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i w wiedzę praktyczną dotyczącą tworzenia, wdrażania oraz zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów/modułów, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia dorosłych.

Firma HMD Consulting posiada status instytucji szkoleniowej, nadany decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nr 2.14/00202/2010 z 17 maja 2010 roku.

Kurs ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, ćwiczeń praktycznych, testów, dyskusji oraz prezentacji projektów.

Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych.

Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Interaktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli na aktywny udział słuchaczy w realizacji programu kursu. Szczególny nacisk położony będzie na warsztatowe formy nauczania, komunikację w grupie oraz pozyskanie praktycznych umiejętności zdobycia środków na projekty inwestycyjne oraz doradcze dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne (warsztatowe) mogą się odbyć w komfortowych salach konferencyjnych w dogodnej lokalizacji w zależności od wymagań uczestników szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty daje mocne podstawy teoretyczne oraz praktyczne, które pozwolą skutecznie poznać sposoby, techniki oraz metody służące pozyskiwaniu, wdrażaniu oraz rozliczeniu środków pozyskanych na projekty szkoleniowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Sektory do których szczególnie kierujemy ofertę tego szkolenia to mikro małe i średnie firmy w szczególności firmy szkoleniowe w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe oraz samorządy i ich pracownicy w szczególności MOPSy, Powiatowe Urzędy Pracy, UMiG i Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Marszałkowskie.

Program szkolenia

Dzień 1:

Europejski Fundusz Społeczny:
- cele,
- zadania,
- zakres wsparcia,
- podział środków.

PO Kapitał Ludzki 2007-2013
- cele i zakres wsparcia,
- priorytety i działania, omówienie.

SzoP-KL - od uszczegółowienia do unikatowego projektu szkoleniowego.
- komu pomagać ?
- gdzie jest najwięcej pieniędzy?

Wytyczne krajowe - MRR dotyczące PO Kapitał Ludzki.
Wytyczne regionalne - UM, WUP dotyczące PO Kapitał Ludzki.
Szczegółowa analiza Regionalnych Programów Operacyjnych na projekty PO KL.
Dzień 2:

Etapy zarządcze podczas zarządzania projektami dofinansowanymi z UE
- logika projektowa;
- definiowanie problemu,
- formułowanie celów projektu,
- harmonogram projektu,
- matryca logiczna projektu.
- cele ogólne i bezpośrednie projektów PO KL.

Praca w grupach:
harmonogram i matryca logiczna projektu.

Źródła finansowania projektów PO KL
- kredyt,
- fundusze poręczeń kredytowych,
- wkład własny i jego poziom,
- inne źródła

Nowy wniosek aplikacyjny dla EFS-u:
omówienie najważniejszych punktów,
załączniki,
praktyczne porady wypełniania wniosków i kompletowania załączników.
Kryteria wyboru projektów i najczęściej popełniane błędy we wnioskach PO KL.
karta oceny formalnej,
karta oceny merytorycznej.
karta oceny strategicznej.
Opracowywanie wniosków:
praca w grupach nad własnymi projektami.

Dzień 3:

Opracowywanie wniosków:
Praca w grupach nad własnymi projektami szkoleniowymi;
Zarządzanie projektami dofinansowanymi ze źródeł Unii Europejskiej;
sprawozdawczość w projektach w nowym okresie programowania,
zasady wypełniania wniosku o płatność,
opis faktur VAT,
kontrola harmonogramu rzeczowego i finansowego.
Omówienie sporządzonych projektów warsztatowych.
Konsultacje indywidualne z uczestnikami nad projektami warsztatowymi,
Podsumowanie warsztatów, rozdanie certyfikatów.

Czas trwania

3 dni - 27 godzin

Prelegenci

Dominik Zajk
Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Promocja ! 2 os. z jednej firmy 5 % rabatu.
1 240
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, catering
Zapisz się

Organizator

HMD Consulting
05-230 Kobyłka
ul. Władysława Łokietka16A/1
woj. mazowieckie
Misją firmy HMD Consulting jest dostarczenie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla polskich przedsiębiorców działających na otwartym rynku europejskim. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę marketingu partne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HMD Consulting
05-230 Kobyłka ul. Władysława Łokietka16A/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!