KOREKTA LISTY PŁAC

O szkoleniu

Omówienie zagadnień związanych z prawidłowymi zasadami korygowania dokumentów płacowych. Wpływ korekt na rozliczenia z ZUS i US.

Cele szkolenia:

praktyczne pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać korekty dokumentacji płacowej. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne

Metody szkoleniowe:

Wykład z praktycznymi ćwiczeniami

Korzyści dla uczestników:

osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń, korektą dokumentacji płacowych. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia
Kto powinien wziąć udział?
osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi

Program szkolenia

1. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie trzydziestokrotności, nadpłacone składki od umów cywilnoprawnych
3.1. Dokumenty korygujące do ZUS
3.2. Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
3.3. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
3.4. Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek
4. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu trzydziestokrotności, brak naliczenia składek od umów cywilnoprawnych
4.1. Dokumenty korygujące do ZUS
4.2. Ustalenie niedopłaty składek
4.3. Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
4.4. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
4.5. Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek
5. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
6. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia
7. Korekta raportów ZUS RSA
8. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
9. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
10. Skutki korekty składek ZUS z umowy zlecenia
11. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez ubezpieczonego
12. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
13. Terminy na dokonanie korekty
14. Najczęściej popełniane błędy przy naliczaniu wynagrodzeń
14.1. Ochrona danych osobowych – potwierdzanie zaświadczeń
14.2. Ustalenie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia – kontrowersje przy wyliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
14.3. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej płatnej
14.4. Rozliczanie godzin nadliczbowych
14.5. Potrącenia z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych
14.6. Ustalanie wysokości stawki za jeden dzień zasiłku chorobowego
14.7. Wynagrodzenie zasadnicze przy zwolnieniu lekarskim
14.8. Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
14.9. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów

Czas trwania

9:00 - 17:00
8 godzin

Prelegenci

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, autorka publikacji w INFOR.PL, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zawodowe:
• Od 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
• Od 4 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
• Doradca prawa pracy.
• Audytor prawa pracy.
• Autorka artykułów wydawnictwa INFOR PL.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:
• Naliczanie wynagrodzeń.
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
• Prawo pracy.

Wykształcenie:
• Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.
• Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
800
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!