Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/korekty-listy-plac-potracenia-z-wynagrodzen-zasilkow-umow-cywilnoprawnych-oraz-zfss-zmiany-na-2013-52570-id10344

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

UWAGA: Cena 850zł + VAT- obejmuje: nocleg w Premium Hostel
przy ul. Pomorskiej 2 w pokoju 1-os. ze śniadaniem
+ obiady, przerwy kawowe.
Cena bez noclegu: 700 zł +23% VAT
Istnieje możliwość udziału tylko w jednym dniu szkoleniowym
- cena: 350zł + 23% VAT

Cele i korzyści:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie lub poszerzy wiedzę w zakresie:
• prawidłowego korygowania dokumentów płacowych, ZUS i podatkowych,
• dokonywania potrąceń z wynagrodzenia,
• prawidłowego gospodarowania środkami ZFŚS.

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.apedukacjaszkolenia.pl/firm/korekty-listy-plac-potracenia-z-wynagrodzen-zasilkow-umow-cywilnoprawnych-oraz-zfss-zmiany-na-2013,742.html

Szkolenie skierowane jest do:

Osób z działów kadr, finansów, księgowości.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS
1.1. Dokumenty korygujące do ZUS
1.2. Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
1.3. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
1.4. Ustalenie odsetek od zaległości wobec ZUS
1.5. Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek

2. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.1. Dokumenty korygujące do ZUS
2.2. Ustalenie niedopłaty składek
2.3. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
2.4. Ustalenie odsetek od zaległości wobec ZUS
2.5. Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek

3. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego.
4. Zwrot byłemu zleceniodawcy nienależnie pobranych składek ZUS.

5. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac.

6. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zwrocie nadpłaconych składek.

7. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika.
8. Korygowanie dokumentów płacowych wynikających z popełnionych błędów przy naliczaniu wynagrodzeń.

9. Zasady korygowania dokumentów ZUS.
10. Zasady korygowania dokumentów podatkowych.

11. Potrącenia z wynagrodzenia
11.1. Co jest wynagrodzeniem za pracę?
11.2. Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
11.3. Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
11.4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
11.5. Forma zgody na dobrowolne potrącenia
11.6. Sankcje za utrudnianie egzekucji
11.7. Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu i zasiłkach chorobowych
11.8. Potrącenia z umów cywilno – prawnych
11.9. Potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS
11.10. Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dzień 2

1. Przepisy regulujące tworzenie ZFŚS.
2. Zakres przedmiotowy ustawy o ZFŚS
3. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS?
4. Tworzenie ZFŚS
4.1. Odpis na ZFŚS
4.2. Sposób naliczania odpisu
4.3. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych według trzech metod

5. Przekazanie odpisu na rachunek bankowy.
6. Zwiększenia środków ZFŚS
6.1. Zwiększenie środków ZFŚS z wynajmu obiektów działalności socjalnej

7. Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
7.1. Własne obiekty działalności socjalnej – co można finansować i w jakiej wysokości?
7.2. Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
7.3. Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
7.4. Pożyczki mieszkaniowe

8. Kryterium socjalne
8.1. Prawidłowe przyznawanie świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego

9. Potwierdzanie dochodu pracowników
9.1. Jakie dokumenty może żądać pracodawca od pracowników?
9.2. Jakich danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym małżonków osób uprawnionych)

10. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia przez pracownika.
11. Regulamin ZFŚS
11.1. Co powinien zawierać regulamin ZFŚS
11.2. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS
11.3. Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS
11.4. Skutki braku regulaminu ZFŚS

12. Czego nie można finansować z ZFŚS?
13. Rola komisji socjalnej.
14. Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego.

15. Wspólna działalność socjalna.
16. Świadczenia urlopowe.
17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

18. Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS.

19. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.
20. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.
21. Potrącenia z ZFŚS.
22. Praktyczne porady na prawidłowe gospodarowanie środkami ZFŚS.

Informacje o prelegentach:

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - czynny Główny specjalista ds. kadr i płac
w pięciu firmach, doświadczony trener, autorka publikacji.

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zawodowe:
• od 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej • prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie
• doradca prawa pracy
• audytor prawa pracy
• autorka artykułów wydawnictwa INFOR.PL

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 850 + VAT za dwa dni szkoleniowe z noclegiem

Cena zawiera:

dwa dni szkolenia + nocleg + śniadanie + obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Wydarzenie: Korekty listy płac, potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych oraz ZFŚS - zmiany na 2013