Szkolenie

KORESPONDENCJA I DOKUMENTACJA W SEKRETARIACIE

O szkoleniu

Celem szkolenia warsztatowego jest zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy w sekretariacie. Odpowiemy m.in. na pytania:
* jaką role pełni sekretariat w zarządzaniu informacją?
* jak postępować z różnego rodzaju korespondencją, czyli jakie są zasady obiegu oraz ewidencji korespondencji?
* jak powinna wyglądać prawidłowa organizacja dokumentacji?
* jak poprawnie redagować pisma?
* jak właściwie archiwizować dokumentację firmową?
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie warsztatowe adresujemy do:
* sekretarek/sekretarzy, asystentek/asystentów Zarządu
* zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej, pragnących sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu
* pracowników działu administracyjnego
* wszystkich osób chcących zdobyć nowe umiejętności, oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo - kancelaryjne

Program szkolenia

Metody pracy podczas warsztatów:
* podczas szkolenia przedstawione zostaną konkretne i skuteczne rozwiązania dotyczące każdego tematu, poruszanego podczas szkolenia
* poprzez realizację ćwiczeń, analizę prezentowanych przykładów oraz dyskusje z trenerami, zajęcia będę prowadzone w takiej formie, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania
* przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzona ankieta, mająca na celu określenie potrzeb i problemów, z którymi mają do czynienia uczestnicy w zakresie kreowania swojego wizerunku. Podczas szkolenia natomiast, trener dokona indywidualnej analizy ulubionych zestawów ubraniowych, dostarczonych przez uczestników na szkolenie, oraz omówi zasady makijażu do pracy
* szkolenie połączone będzie z prezentacja multimedialną wspomagającą omówienie tematyczne


Ramowy program warsztatów:
PODSTAWOWE POJĘCIA KANCELARYJNE

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

ORGANIZACJA OBIEGU INFORMACJI W FIRMIE
* poznanie schematu organizacyjnego firmy
* rola sekretariatu w zarządzaniu informacją

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KANCELARYJNE
* obieg korespondencji w firmie
* właściwe wykorzystanie powierzchni biurowej
* łatwość dostępu dokumentów
* zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
- poczta tradycyjna, elektroniczna, faxy
- znakowanie korespondencji (rejestracja, rozdzielanie. ewidencja)
* terminy odpowiedzi
* korespondencja poufna
* książka kancelaryjna (instrukcja kancelaryjna)
* systemy kancelaryjne
* obieg akt
* przesyłki (kurierskie)
- wysyłka
- odbiór
- ewidencja

KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z KORESPONDENCJĄ
* treść oraz forma pism
* czas rozpatrywania
* postępowanie z korespondencją poufną
* zwroty używane w korespondencji
* skróty w korespondencji

KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA
* protokoły
* pisma okolicznościowe
* pełnomocnictwa, upoważnienia
* zaświadczenia, zawiadomienia
* listy intencyjne, pisma przewodnie
* raporty, sprawozdania
* decyzje
* umowy
* pozostała korespondencja
- oferty handlowe
- zamówienia
- korespondencja urzędowa i sądowa

DOKUMENTACJA W SEKRETARIACIE
* rodzaje współczesnej dokumentacji
* zasady obiegu dokumentów w firmie
* korespondencja biurowa
- rodzaje korespondencji biurowej
- ewidencja i tworzenie dokumentów biurowych

WYBRANE NORMY POLSKIE OKREŚLAJĄCE
* opracowywanie korespondencji
* zasady sporządzania dokumentów
* prawidłowości w zakresie korekty drukarskiej (znaki korektorskie)

TREŚĆ I FORMA
* techniki sporządzania dokumentów
* graficzne sposoby wyróżniania ważnych elementów tekstu
* układ elementów listu korespondencji polskiej
- na blankiecie bez nadruku
- na blankiecie z nadrukiem
- specyfikacja pism zatytułowanych
* adresowanie kopert

ZASADY SPORZĄDZANIA PISM
* cechy stylu urzędowo-kancelaryjnego
* zasady redakcyjne
* wymogi estetyczne
* ćwiczenia - wybrane przykłady pism korespondencji urzędowej i półurzędowej

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
* specyfika korespondencji
* umiejętne nawiązywanie kontaktu z odbiorcą
- zasady pisania i wysyłania e-maili

ORGANIZACJA DOKUMENTACJI
* klasyfikacja i segregowanie przygotowanych dokumentów

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMOWEJ
* prawne aspekty przechowywania dokumentów
* kategorie archiwalne i czas przechowywania
* zasady porządkowania
* metody archiwizowania
* warunki przechowywania

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 listopada 2016
Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 27 października 2016
Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 13 października 2016 r. wynosi: 700,00 zł brutto
700 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, konsultacje z trenerami na forum dyskusyjnym
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 13 października 2016 r. wynosi: 790,00 zł brutto
790 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, konsultacje z trenerami na forum dyskusyjnym
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!