Szkolenie: Korespondencja reklamacyjna z klientem

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/korespondencja-reklamacyjnaz-klientem-33950-id1291

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA:
Celem jednodniowych warsztatów jest prezentacja najważniejszych zasad tworzenia pism
reklamacyjnych, zarówno w korespondencji tradycyjnej jaki i elektronicznej. Warsztaty mają na
celu opanowanie i rozwijanie umiejętności konstruowania pism do klientów, ze szczególnym
uwzględnieniem indywidualizowania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje klientów.

Szkolenie skierowane jest do:

pracownicy obsługi klienta, pracownicy działów reklamacji

Program szkolenia:

Reklamacja jako najważniejsza informacja od klienta:
Dlaczego firmy otrzymują tak mało informacji reklamacyjnych od klientów?
Reklamacja – definicja potoczna i prawna.
Czy klienci reklamują towary i usługi tak często jak to jest konieczne?
Jak stworzyć politykę sprzyjającą pozyskiwaniu informacji reklamacyjnej .

Tradycyjna korespondencja reklamacyjna
Ważne terminy reklamacyjne:
o Fikcja zgody 14 i 30 dni – w jakich przypadkach
Struktura listu reklamacyjnego od klienta do firmy – najważniejsze elementy
Struktura listu reklamacyjnego od firmy do klienta – najważniejsze elementy
List reklamujący towar – schemat
List reklamujący usługę – schemat
List reklamujący niską jakość obsługi – przykład
List uznający roszczenia i akceptujący uwagi klienta „ Tak,ma Pan rację”
List odrzucający „Niestety z dużą przykrością….”
Ćwiczenia praktyczne

Wirtualna korespondencja reklamacyjna
List elektroniczny – najważniejsze elementy
Najważniejsze standardy w tworzeniu korespondencji elektronicznej: szybkość
odpowiadania na zapytanie klienta, autoresoonder, stopka, zwroty
grzecznościowe.

Zwroty i sformułowania przydatne w korespondencji reklamacyjnej z klientem
Jedno słowo „ale”
Tytułowanie klienta
Indywidualizowanie odpowiedzi

Typ klienta – szybka diagnoza
Jak znając klienta z przesłanego listu starać się dostosować do jego stylu
Komunikowania

Informacje o prelegentach:

Brak informacji

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 699zł - za osobę

Cena zawiera:

Brak informacji

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Brak informacji

Wydarzenie: Korespondencja reklamacyjna z klientem