Szkolenie

Korzystanie z wód i gospodarowanie wodami- praktyczne porady

O szkoleniu

Program szkolenia zawiera analizę zapisów prawnych w zakresie gospodarowania wodami oraz wynikających z nich obowiązków, które podlegają kontroli uprawnionych organów. Uczestnicy mogą przywieźć własne dokumenty (decyzje, wnioski) do analizy w trakcie szkolenia oraz zadać pytanie, które będzie omówione na szkoleniu (pytania należy przesłać na adres szkolenia@lcds.pl nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia).
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, firm doradczych, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Definicje wynikające z Prawa Wodnego – omówienie na przykładach

2. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:
- organy ustanawiające strefy,
- dla jakich ujęć wody są wyznaczane,
- kto i na jakich zasadach wyznacza strefę ochrony bezpośredniej,
- niezbędne informacje w analizie zagrożeń do wyznaczenia strefy pośredniej,
- występujące braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń,
- skutki wyznaczenia strefy ochrony pośredniej,
- ograniczenia działalności na strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej,
- kontrola przestrzegania obowiązków i zakazów na wyznaczonych strefach i jej skutki.

3. Rodzaje ścieków, w tym z miejsc magazynowania odpadów – warunki powstawania i zagospodarowania

4. Jakie wymagania należy spełnić przy funkcjonowaniu na terenie zagrożonym powodzią

5. Zakazy obowiązujące na terenach zagrożonych powodzią i decyzje zwalniające z zakazów

6. Prowadzenie zbierania lub przetwarzania odpadów na terenie zagrożonym powodzią:
- rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych,
- zbieranie odpadów np. w PSZOK,
- przetwarzanie odpadów w instalacji.

7. Zgody wodnoprawne:
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- pozwolenia wodnoprawne - inwestycje/działania wodne wymagające pozwolenia wodnoprawnego.

8. Legalizacja lub likwidacja urządzenia wodnego - wnioski, decyzje, opłaty

9. Zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami – organy uprawnione do kontroli:
- prowadzenie kontroli planowej,
- uprawnienia przy przeprowadzaniu kontroli interwencyjnej,
- obowiązki i prawa kontrolowanego.

10. Przygotowywanie danych do opłat za usługi wodne - omówienie na przykładach:
- ilość pobranej wody,
- ilość odprowadzanych ścieków,
- wyliczanie ilości wód opadowych i roztopowych,
- weryfikowanie przedłożonych informacji w trakcie kontroli,
- opłaty podwyższone - kiedy są nakładane i kto może je nakładać.

11. Zasady zagospodarowania osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających w wyniku uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków

12. Pytania techniczne i konsultacje indywidualne

Czas trwania

rejestracja uczestników: godz. 9:30 - 10:00, zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Prelegenci

Cytat

 

Ekspert w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte także w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

 

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 listopada 2020
CK Golden Floor

00-121 Warszawa

Sienna 39

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
650 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
600 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!