Szkolenie

Kosztorys budowlany a zawarcie i zmiana umowy o roboty budowlane

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
• omówienie wybranych zagadnień związanych z umową o roboty budowlane (w tym umowy w oparciu o prawo zamówień publicznych),
• omówienie procedur dotyczących poprawnego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych,
• omówienie metod sporządzania kosztorysów budowlanych,
• omówienie skutków prawnych kosztorysu na umowę o roboty budowlane i jej zmiany.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy:
• pracownikom firm działających w branży budowlanej (inwestorom, deweloperom, projektantom, innym osobom odpowiedzialnym za realizację inwestycji),
• osobom odpowiedzialnym za przygotowanie inwestycji budowlanych, inspektorom i specjalistom ds. zamówień publicznych,
• pracownikom administracji publicznej i nadzoru budowlanego,
• wszystkim zainteresowanym tematyką kosztorysowania robót budowlanych i wpływem kosztorysu na umowę o roboty budowlane.

Program szkolenia

Dzień I

1. Cel i funkcja opracowań kosztowych w procesie inwestycyjnym, w tym budżet inwestycji.

2. Aktualny stan prawny dotyczący kosztorysowania oraz publikacje specjalistyczne związane z kosztorysowaniem robót budowlanych.

3. Rodzaje kosztorysów - inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze.

4. Funkcja i cel sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.

5. Przedmiar robót, w tym ogólne zasady przedmiarowania oraz przedmiar robót w zamówieniach publicznych.

6. Metody kalkulacji:
o kalkulacja uproszczona,
o kalkulacje szczegółowe.

7. Dokumentacja kosztorysowa: szczegółowe omówienie zawartości i elementów takich jak strona tytułowa, tabele przedmiar/obmiar, kalkulacje i tabele elementów scalonych.

8. Pytania i dyskusja.

Dzień II

1. Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego (art. 647 – 658 k.c.)

2. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców i jak się przed nią zabezpieczyć.

3. Umowy o roboty budowlane w sferze zamówień publicznych, możliwości zmian zawartej umowy w trakcie
realizacji robót.

4. Płatności w procesie budowlanym, formy wynagrodzenia wykonawcy, ich zalety i wady.

5. Możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, formuły waloryzacji.

6. Termin wykonania umowy o roboty budowlane.

7. Umowy typu „zaprojektuj i zbuduj”.

8. Pytania i dyskusja.

Czas trwania

28-29.10.2015, środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)

Prelegenci

Cytat
Dzień I

Ekspert w zakresie kosztorysowania, specjalizuje się m.in. w obsłudze programów: NORMA, ZUZIA i RODOS. Jest rzeczoznawcą kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wykładowcą na kursach kosztorysowych oraz zamówień publicznych, autorką publikacji związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych, m.in. współautorką podręcznika do kosztorysowania.
Od 1996 roku prowadzi własne biuro kosztorysowe, które zajmuje się kompleksową obsługą inwestora i wykonawcy m.in. w zakresie wykonywania dokumentacji kosztorysowych we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych, sporządzania kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych) z wykorzystaniem komputerowego wspomagania kosztorysowania w kilku najpopularniejszych programach kosztorysowych, weryfikacji kosztorysów, opracowywania katalogów nakładów rzeczowych dla nowych technologii, opiniowania i ekspertyz kosztorysowych, nadzorów budowlanych, audytów inwestycji budowlanych w trakcie lub po zakończeniu budowy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania. Wiedza merytoryczna trenerki oraz sposób prowadzenia zajęć zawsze są bardzo wysoko oceniane przez uczestników.

Dzień II

Dr inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pracę doktorską obronił w 1982 roku. Posiada uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego z listy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Jako rzeczoznawca aktywnie uczestniczy w pracach polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, uczestniczy w nadzorach budowlanych, jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, prowadzi własne biuro ekspertyz budowlanych a także zajmuje się działalnością dydaktyczną.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 października 2015
Goldenfloor Plaza

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
1463,70 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://www.jgt.pl/szkolenia/kosztorysowanie_i_umowy_1503kub

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!