KOSZTORYS INWESTORSKI ORAZ ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH - wg nowych rozporządzeń do ustawy PZP

O szkoleniu

Omówienie nowych, dotyczących budownictwa, rozporządzeń wykonawczych Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szkolenie online prowadzone przez wybitnego wykładowcę.

Zapewniamy zaświadczenia i obszerne materiały.
Kto powinien wziąć udział?

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

osób odpowiedzialnych za weryfikację kosztorysów 

osób odpowiedzialnych za opracowanie  kosztorysów

osób odpowiedzialnych za odbiór kosztorysów

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

organów administracji samorządowej

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA :

CZĘŚĆ I

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

1. Czy rezygnacja z określania celu jaki ma spełniać kosztorys inwestorski i wycena PF-U ma znacznie praktyczne ?
2. Definicje prawie bez zmian
3. Utrzymany prymat uproszczonej metody kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe jako uzupełnienie
4. Formuły obliczeniowe – prawie nic się nie zmieniło
5. Analiza indywidualna nakładów RMS – czy to jest realne ?
6. Formalna zawartość kosztorysu inwestorskiego
7. Wycena PF-U, wartość robót budowlanych i wartość prac projektowych
8. Nowa, bardzo rozbudowana tabela nr 2 dla obiektów o złożonej funkcji użytkowej
9. Przepisy przejściowe

CZĘŚĆ II

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

1. Definicje prawie bez zmian, ale lepiej pogrupowane
2. Dopuszczenie formy elektronicznej dokumentacji projektowej
3. Kontrowersyjna utrzymanie w składzie dokumentacji projektowej całego projektu budowlanego – możliwe negatywne konsekwencje
4. Znika informacja do planu BIOZ – wreszcie poprawiono błąd sprzed 17 lat
5. Przedmiar robót bez zmian, ale wreszcie ma on swojego autora
6. Dyskusyjny par. 9 rozporządzenia – czy uwzględniać w przedmiarze roboty tymczasowe ?
7. STWiORB – zmiany jedynie stylistyczne
8. PF-U – zostaje jak było
9. Przepisy przejściowe

Czas trwania

09:00-14:00 ; 5h specjalistycznego szkolenia

Prelegenci

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca.  Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Gdzie i kiedy

Online 31 maj 2022

Zapisz się

cena standardowa
354
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 365 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 1.37% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 2.74% przy zgłoszeniu min. 4 osób
Zapisz się

Organizator

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
01-931 Warszawa
Wólczyńska 61
woj. mazowieckie
SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego jest firmą oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Jesteśmy wpisani do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.14/00217/2020. Organizujemy szkolenia pogłębiające specjalistyczną wiedzę...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz powyżej. W odpowiedzi prześlemy mail z potwierdzeniem rejestracji oraz wszelkie informacje dotyczące organizowanego przez SBM CSU szkolenia oraz na temat płatności.

Szkolenie przeprowadzone na platformie Clickmeeting. Jedynym wymaganiem jest stabilny internet oraz aktualna przeglądarka internetowa. Dostępny również udział z urządzeń mobilnych. Każdy Uczestnik po zarejestrowaniu się na wydarzenie otrzymuje na wskazany adres mailowy link do szkolenia wraz z indywidualnym tokenem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
01-931 Warszawa Wólczyńska 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!