Szkolenie: KOSZTORYSOWANIE W BUDOWLANYM PROCESIE INWESTYCYJNYM Z UŻYCIEM PROGRAMU KOMPUTEROWEGO - WARSZTATY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kosztorysowanie-w-budowlanym-procesie-inwestycyjnym-z-uzyciem-programu-komputerowego---warsztaty-57566-id512

Informacje o szkoleniu

 • KOSZTORYSOWANIE W BUDOWLANYM PROCESIE INWESTYCYJNYM Z UŻYCIEM PROGRAMU KOMPUTEROWEGO - WARSZTATY


  ID szkolenia: 57566
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Nieruchomości
 • Adres szkolenia:

  hotel 3*
  .
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19-21.05.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni; ok. 18 godz. dyd.
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szczegóły na www.edu-skills.pl

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

WSTĘP DO KOSZTORYSOWANIA
1. Kosztorysowanie – pojęcia ogólne i akty prawne powiązane oraz specyfika kosztorysowania robót budowlanych,
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWYCH
1. Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2. Załączniki do SIWZ
3. Dokumentacja projektowa ( projekt techniczny, przedmiary, kosztorys inwestorski, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, BIOZ)
WYKŁAD I ĆWICZENIA
1. Pojęcia, określenia i definicje oraz metody kalkulacji ceny kosztorysowej,
2. Struktura katalogów nakładów rzeczowych na przykładach,
3. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania,
4. Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej,
5. Rola, zadania i funkcje kosztorysu,
6. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
7. Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (warunki jej stosowania, dane wyjściowe do jej sporządzania),
8. Metoda kalkulacji nakładów rzeczowych (poprzez analogię, interpolację i ekstrapolację),
9. Kosztorys ofertowy sporządzany metodą kalkulacji szczegółowej oraz kosztorys inwestorski sporządzany metodą kalkulacji uproszczonej,
10. Przedmiar i obmiar robót budowlanych – ogólne zasady przedmiarowania,
11. Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót,
12. Terminologia i definicje występujące w umowach o roboty budowlane,
13. Sporządzanie przedmiaru i kosztorysu ofertowego – schematy i zawartość,
14. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych,
15. Wspólny Słownik Zamówień (CPV - Common Procurement Vocabulary),
REALIZACJA PRZYKŁADOWEGO KOSZTORYSU W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM
1. Od czego zacząć pracę na programie
§ Zakładanie nowego kosztorysu
§ Omówienie katalogów normatywnych
§ Wstawianie pozycji kosztorysowych
2. Praca na pozycjach kosztorysowych
§ Kopiowanie
§ Usuwanie
§ Przesuwanie
§ Modyfikacja treści
§ Zmiana krotności pozycji
3. Normatywy w pozycjach
§ Usuwanie normatywów
§ Zmiana treści
§ Zastępowanie elementów RMS
§ Szczegóły normatywów: norma, jednostka, indeks
§ Dodawanie nowych elementów RMS
4. Praca na elementach (działach) kosztorysu
§ Wstawianie działu
§ Zmiana treści
§ Przesuwanie
§ Usuwanie bez zawartych pozycji
5. Wycena rusztowań
§ Wstawianie pozycji montażu i demontażu rusztowania
§ Wstawianie pozycji pracy rusztowania
6. Bazy cenowe
§ Import cenników
§ Dołączanie cenników do kosztorysu
§ Wstawianie pozycji z podłączonym cennikiem
§ Zmiana cen nakładów na podstawie cennika
7. Narzuty kosztorysu
§ Zmiana wielkości narzutów
§ Dodawanie własnych
§ Zmiana sposobu liczenia kosztów zakupu
8. Przedmiar/obmiar robót
§ Wiersze przedmiarowe
§ Rodzaje ikon widoku
§ Menu tekstowe
9. Ergonomia pracy w przedmiarach
§ Odwoływanie się do przedmiaru innej pozycji
§ Biblioteka funkcji matematycznych
10. Budowanie pozycji własnych niezawartych w katalogach normatywnych
11. Przygotowanie dokumentu do wydruku
§ Wybór danych drukowanych
§ Określanie sposobu wydruku danych
§ Kosmetyka wydruku
§ Przydatne funkcje drukowania

Informacje o prelegentach:

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1860 - pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: KOSZTORYSOWANIE W BUDOWLANYM PROCESIE INWESTYCYJNYM Z UŻYCIEM PROGRAMU KOMPUTEROWEGO - WARSZTATY