Szkolenie: Kosztorysowanie, wynagrodzenie i rozliczanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kosztorysowanie-wynagrodzenie-i-rozliczanie-robot-budowlanych-w-zamowieniach-publicznych-35531-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Kosztorysowanie, wynagrodzenie i rozliczanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych


  ID szkolenia: 35531
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  APEXnet Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24.01.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie najnowszych przepisów prawnych dotyczących kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych. W trakcie spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na następujące pytania:
• W jaki sposób przygotować różnego typu kosztorysy?
• Jakie są metody kalkulacji cen kosztorysowych?
• W jaki sposób przygotować prawidłową dokumentację kosztorysową?
• Jak wyceniać roboty dodatkowe i zamienne?

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Aktualny stan prawny.

2. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla zamówień publicznych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.)
- podstawowe pojęcia,
- podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
- metody obliczania wartości kosztorysowej robót.

3. Przedmiar robót
- definicja przedmiaru,
- rola i cel przedmiaru,
-zasady sporządzania przedmiaru robót,
- poziomy agregacji robót w przedmiarach.

4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania – ich rola i treść.

5. Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej.

6. Opis sposobu obliczania ceny za roboty budowlane.

7. Zakres dokumentacji projektowej służący do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.).

8. Kosztorys oferowany jako propozycja wynagrodzenia za roboty budowlane w zamówieniach publicznych.

9. Wynagrodzenia za roboty budowlane – ryczałtowe czy kosztorysowe.

10. Waloryzacja wynagrodzenia:
- ogólne zasady waloryzacji,
- metody waloryzacji,
- techniki waloryzacji.

11. Kosztorys zamienny i powykonawczy w zamówieniach publicznych.

12. Roboty dodatkowe i zamienne zamówieniach publicznych – dopuszczalne zmiany wynagrodzenia.

13. Rozliczanie robót budowlanych.

14. Błędy w kosztorysach ofertowych.

15. Cena rażąco niska – wyjaśnienia wykonawcy i ich ocena.

Informacje o prelegentach:

mgr inż. Marek Fabijański – rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawca majątkowy; ekspert Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB”, doradca, twórca wielu programów szkoleniowych, promotor Środowiskowych Metod Kosztorysowania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 660 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Koszt szkolenia wynosi 660 zł netto za osobę i obejmuje szkolenie w Centrum Szkoleń APEXnet w Warszawie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowych konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 110 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Kosztorysowanie, wynagrodzenie i rozliczanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych