Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/koszty-i-efektywnosc-logistyki-przedsiebiorstw-26372-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
10-11 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
28-29 listopada 2019r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***


Opis szkolenia
Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw i obejmuje zastosowanie wybranych koncepcji i metod z zakresu rachunkowości finansowej i controllingu w zarządzaniu logistyką. Jego celem jest zapoznanie uczestników z finansowymi i pozafinansowymi metodami i narzędziami pozwalającymi określić efektywność procesów logistycznych. Akcent położono na przegląd i analizę kosztów generowanych w kluczowych procesach logistycznych (w tym szczególnie w logistycznej obsłudze klienta i w planowaniu zapasów). Uczestnicy zapoznają się z rodzajami tych kosztów i ich składowymi, poznają metody ich kalkulacji oraz analizują wpływ logistyki na kondycję finansową całego przedsiębiorstwa. Ponadto szkolenie obejmuje przegląd i zastosowanie w praktyce istotnych wskaźników pozafinansowych określających efektywność procesów logistycznych, takich jak poziom obsługi logistycznej czy stopień wykorzystania przestrzeni magazynowej. Szkolenie zwraca także uwagę uczestników na wpływ efektywności obsługi logistycznej na funkcjonowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników
• zrozumienie roli procesów logistycznych w generowaniu kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
• rozpoznanie podstawowych kategorii finansowych i wpływu logistyki na ich kształtowanie,
• nauczenie się metod analizy kosztów przydatnych w podejmowaniu decyzji logistycznych,
• zapoznanie się z miernikami efektywności procesów logistycznych i nauczenie się ich zastosowania w praktyce,
• zrozumienie wpływu logistyki na efektywność łańcucha dostaw.

Metody szkolenia
• wykłady wprowadzające z dyskusją z uczestnikami,
• analizy studiów przypadków,
• analizy ilościowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
• ćwiczenia w podgrupach.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Istota i rola koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie:
• pojęcie logistyki i zarządzania logistycznego,
• podejście systemowe i procesowe w logistyce.

2. Rola procesów logistycznych w generowaniu kosztów przedsiębiorstwa:
• pojęcia kosztu i przychodu oraz wydatku, nakładu i straty,
• podstawowe klasyfikacje kosztów,
• znaczenie procesów logistycznych dla kształtowania się kosztów przedsiębiorstwa,
• charakterystyka kosztów logistycznych,
• podstawowe problemy związane z kalkulacją kosztów logistycznych,
• znaczenie analizy kosztu całkowitego w logistyce.

3. Efektywność logistycznej obsługi klienta:
• pojęcie logistycznej obsługi klienta,
• znaczenie pomiaru i standaryzacji obsługi logistycznej,
• koszty obsługi logistycznej a przychody ze sprzedaży,
• analiza rentowności klienta z uwzględnieniem kosztów procesów logistycznych.

4. Wpływ zapasów na koszty:
• rodzaje kosztów zapasów i ich kalkulacja,
• wycena zapasów,
• analiza wskaźnikowa zapasów,
• relacje między kosztami zapasów a pozostałymi kosztami logistycznymi,
• optymalizacja kosztów w planowaniu zapasów.

5. Kosztowe aspekty decyzji podejmowanych w sferze magazynowania:
• podstawowe decyzje magazynowe,
• wykorzystanie outsourcingu w sferze logistyki wewnętrznej,
• wpływ wyboru formy własności magazynu na koszty logistyczne,
• pomiar efektywności w sferze gospodarki magazynowej.

6. Podstawowe problemy w sferze transportu a ich wpływ na koszty przedsiębiorstwa:
• podstawowe decyzje transportowe,
• wykorzystanie usługodawców zewnętrznych w transporcie,
• kalkulacja kosztów różnych opcji transportowych.

7. Kalkulacja ABC jako narzędzie szacowania i rozliczania kosztów procesów logistycznych:
• podstawowe pojęcia w metodzie ABC,
• wdrażanie kalkulacji ABC w przedsiębiorstwie,
• zalety kalkulacji ABC,
• kalkulacja ABC w praktyce.

8. Wpływ logistyki na wyniki finansowe przedsiębiorstwa jako całości:
• wpływ logistyki na wskaźniki ROA i ROI, rachunek zysków i strat oraz bilans,
• wpływ koncepcji SCM na redukcję kosztów logistyki przedsiębiorstwa.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw