Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/koszty-uzyskania-przychodow-i-amortyzacja-w-2011roku-28253-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja w 2011roku


  ID szkolenia: 28253
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Stawowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Nowe zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów - zmiany od 2011 roku:
• Objęcie udziałów w spółce za wkład niepienieżny inny niż przedsiebiorstwo a rozpoznawanie kosztu uzyskania przychodów;
• Nabycie przedsiębiorstwa w drodze aportu a koszt uzyskania przychodów – w jakim przypadku i w jakiej wysokości;
• Rozliczanie wymiany udziałów lub akcji – nowe uregulowania ustawowe;
• Likwidacja spółki niemającej osobowości prawnej a koszty uzyskania przychodów;
• Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów – zmiana w rozliczaniu podatku VAT należnego;
• Skutki praktyczne wprowadzenia ograniczenia w możliwości zaliczania w kostzy uzyskania przychodów wydatków, które nie mogą być przedmiotem skutecznej umowy.
2. Koszty uzyskania przychodów – ogólne pojęcia i funkcjonowanie kosztów uzyskania przychodów w czasie:
• Definicja kosztów uzyskania przychodów
• Warunki rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu;
• Koszt podatkowy a koszt bilansowy;
• Moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów (w tym rozliczanie w czasie);
• Dokumentowanie kosztu uzyskania przychodu.
3. Koszty poniesione w walutach obcych:
• Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych – zasady;
• Ujemne różnice kursowe;
• Rozpoznawanie różnic kursowych metodą rachunkową – problemy praktyczne;
• Rozliczanie instrumentów finansowych (cash – pooling, forward, itp.) a rozpoznawanie różnic kursowych;
• Problemy praktyczne związane z rozpoznawaniem różnic kursowych, w tym: różnice kursowe przy pożyczce (i jej przewalutowaniu), barter a różnice kursowe, potrącenie.
4. Koszty uzyskania przychodów w praktyce, w tym m.in.:
• podatki jako koszt uzyskania przychodów, w tym pcc, VAT, akcyza;
• reklama i reprezentacja;
• koszty pracownicze;
• likwidacja środków trwałych i obrotowych; zaniechane inwestycje;
• samochód w działalności;
• nabycie nieodpłatne a koszty uzsykania przychodów przy zbyciu;
• wydatki na nabycie i objęcie udziałów / akcji;
• odszkodowania, kary umowne i inne opłaty sankcyjne;
• leasing;
• odsetki i niedostateczna kapitalizacja;
• wierzytelności;
• transakcje z podmiotami powiązanymi.
5. Środki trwałe jako koszt uzyskania przychodów w 2011r.:
• Zasady kwalifikowania wydatków jako środka trwałego;
• Klasyfikacja Środków Trwałych a stawki amortyzacyjne – zasady stosowania;
• Wartość początkowa środków trwałych wniesionych aportem – nowe zasady od 2011r.
• Przekształcenie podmiotów gospodarczych, w tym w związku z likwidacją podmiotu niemającego osobowości prawnej a rozliczanie podatkowe otrzymanych środków trwałych;
• Problemy praktyczne związane z ustalaniem wartości początkowej środka trwałego, w tym: odsetki od kredytu i różnice kursowe a wartość środka trwałego, ustalenie wartości środka trwałego w przypadku aportu określonych składników majątku (przedsiębiorstwo, część zorganizowana przedsiębiorstwa, udziały, itp.);
• Zasady i metody amortyzacji;
• Możliwość stosowania amortyzacji jednorazowej – dla kogo?
• Ulepszenie a remont środka trwałego;
• Wartości niematerialne i prawne – zasady amortyzacji;
• Rozliczanie strat w środkach trwałych – problemy praktyczne;
• Leasing a amortyzacja, w tym: rzeczywista i hipotetyczna wartość netto, leasing operacyjny i finansowy a amortyzacja, moment zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów.

Informacje o prelegentach:

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 250 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 50 49. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja w 2011roku