Szkolenie

Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja w 2011roku

O szkoleniu

szkolenie otwarte
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Nowe zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów - zmiany od 2011 roku:
• Objęcie udziałów w spółce za wkład niepienieżny inny niż przedsiebiorstwo a rozpoznawanie kosztu uzyskania przychodów;
• Nabycie przedsiębiorstwa w drodze aportu a koszt uzyskania przychodów – w jakim przypadku i w jakiej wysokości;
• Rozliczanie wymiany udziałów lub akcji – nowe uregulowania ustawowe;
• Likwidacja spółki niemającej osobowości prawnej a koszty uzyskania przychodów;
• Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów – zmiana w rozliczaniu podatku VAT należnego;
• Skutki praktyczne wprowadzenia ograniczenia w możliwości zaliczania w kostzy uzyskania przychodów wydatków, które nie mogą być przedmiotem skutecznej umowy.
2. Koszty uzyskania przychodów – ogólne pojęcia i funkcjonowanie kosztów uzyskania przychodów w czasie:
• Definicja kosztów uzyskania przychodów
• Warunki rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu;
• Koszt podatkowy a koszt bilansowy;
• Moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów (w tym rozliczanie w czasie);
• Dokumentowanie kosztu uzyskania przychodu.
3. Koszty poniesione w walutach obcych:
• Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych – zasady;
• Ujemne różnice kursowe;
• Rozpoznawanie różnic kursowych metodą rachunkową – problemy praktyczne;
• Rozliczanie instrumentów finansowych (cash – pooling, forward, itp.) a rozpoznawanie różnic kursowych;
• Problemy praktyczne związane z rozpoznawaniem różnic kursowych, w tym: różnice kursowe przy pożyczce (i jej przewalutowaniu), barter a różnice kursowe, potrącenie.
4. Koszty uzyskania przychodów w praktyce, w tym m.in.:
• podatki jako koszt uzyskania przychodów, w tym pcc, VAT, akcyza;
• reklama i reprezentacja;
• koszty pracownicze;
• likwidacja środków trwałych i obrotowych; zaniechane inwestycje;
• samochód w działalności;
• nabycie nieodpłatne a koszty uzsykania przychodów przy zbyciu;
• wydatki na nabycie i objęcie udziałów / akcji;
• odszkodowania, kary umowne i inne opłaty sankcyjne;
• leasing;
• odsetki i niedostateczna kapitalizacja;
• wierzytelności;
• transakcje z podmiotami powiązanymi.
5. Środki trwałe jako koszt uzyskania przychodów w 2011r.:
• Zasady kwalifikowania wydatków jako środka trwałego;
• Klasyfikacja Środków Trwałych a stawki amortyzacyjne – zasady stosowania;
• Wartość początkowa środków trwałych wniesionych aportem – nowe zasady od 2011r.
• Przekształcenie podmiotów gospodarczych, w tym w związku z likwidacją podmiotu niemającego osobowości prawnej a rozliczanie podatkowe otrzymanych środków trwałych;
• Problemy praktyczne związane z ustalaniem wartości początkowej środka trwałego, w tym: odsetki od kredytu i różnice kursowe a wartość środka trwałego, ustalenie wartości środka trwałego w przypadku aportu określonych składników majątku (przedsiębiorstwo, część zorganizowana przedsiębiorstwa, udziały, itp.);
• Zasady i metody amortyzacji;
• Możliwość stosowania amortyzacji jednorazowej – dla kogo?
• Ulepszenie a remont środka trwałego;
• Wartości niematerialne i prawne – zasady amortyzacji;
• Rozliczanie strat w środkach trwałych – problemy praktyczne;
• Leasing a amortyzacja, w tym: rzeczywista i hipotetyczna wartość netto, leasing operacyjny i finansowy a amortyzacja, moment zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Prelegenci

Cytat
Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Gdzie i kiedy

Katowice 9 czerwca 2011
centrum Katowic

Katowice

Stawowa

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
PLN
250 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Total Expert
41-209 Sosnowiec
Wysoka 5
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 50 49. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Total Expert
41-209 Sosnowiec Wysoka 5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!