Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/koszty-uzyskania-przychodu-oraz-srodki-trwale-i-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-aspekcie-bilansowym-i-podatkowyminwentaryzacja-srodkow-trwalych-43394-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Omówienie zasad ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym. W trakcie szkolenia omówione będą różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową oraz zasady inwentaryzacji. Zaprezentowane zostaną metody amortyzacji. Uczestnicy szkolenia będą rozwiązywać zadania oraz przeprowadzać zapisy na kontach księgowych.
Korzyści dla uczestników:
• Zdobycie wiedzy na temat ewidencji środków trwałych, amortyzacji bilansowej i podatkowej,
• Zapoznanie się z zasadami rozliczania remontów i ulepszeń środków trwałych.

Szkolenie skierowane jest do:

• księgowi
• pracownicy działów finansowo- księgowych
• pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia:

I. Środki trwałe.
1.Definicja środka trwałego oraz podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
2. Ustalenie wartości początkowej oraz przyjęcie środka trwałego do eksploatacji:
3. Inne formy przyjęcia środka trwałego:
4. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
5. Likwidacja środków trwałych.
6. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
7. Obrót środkami trwałymi w rozumieniu Ustawy o VAT
8. Ewidencja środków trwałych.
II. Wartości niematerialne i prawne.
1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych.
2. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych.
3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych.
III. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
1. Ogólne pojęcie amortyzacji i umorzenia.
2. Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa jako koszt uzyskania przychodów.
3. Metody naliczania i ustalania amortyzacji,
4. Dopuszczalność poszczególnych metod amortyzacji a przepisy podatkowe.
5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych.
7. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.
8. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości:
IV. Inwentaryzacja majątku trwałego.
1. Pojęcie i sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.
3. Organizacja prawidłowej inwentaryzacji.
4. Dokumenty związane z całym procesem inwentaryzacji.
5. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych.

Informacje o prelegentach:

doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca szkoleń z zakresu: środków trwałych i zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Koszty uzyskania przychodu oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w aspekcie bilansowym i podatkowym. Inwentaryzacja środków trwałych.