KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PLANOWANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1872,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1833,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 21.09.2013 r.

Cel szkolenia
zapoznanie słuchaczy ze stosowanymi metodami, narzędziami, sposobami i problemami związanymi z zarządzaniem kosztami przedsiębiorstwa oraz doskonalenie umiejętności interpretowania i wykorzystywania informacji finansowych (o kosztach i przychodach) w planowaniu i kontroli.
Kto powinien wziąć udział?
controllerów przedsiębiorstw, służb finansowych, kadry zarządzającej oraz pracowników zaangażowanych w sposób czynny w proces racjonalnego kształtowania kosztów.

Program szkolenia

I. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI - wprowadzenie
Podstawy zarządzania kosztami
Koszty i kategorie pochodne (straty, wydatki, nakłady) - co powoduje powstawanie kosztów w przedsiębiorstwie
Operacyjne i strategiczne zarządzanie kosztami
Cykl zarządzania kosztami - aspekty organizacyjne i behawioralne
Klasyfikacja kosztów - jak można grupować i prezentować koszty w przedsiębiorstwie
Według prawa bilansowego
Na potrzeby zarządzania
Analiza zmienności kosztów - jak wahania popytu i produkcji wpływają na dynamikę zmian kosztów
Podział kosztów na stałe i zmienne
Badanie stopnia zmienności kosztów
Stosowanie dźwigni (operacyjnej i finansowej) a restrukturyzacja i redukcja kosztów - relacje między sprzedażą, wynikiem i rentownością kapitału własnego
Rozliczanie i kalkulacja kosztów - jaki jest obieg i kształtowanie kosztów w przedsiębiorstwie
Rozliczanie kosztów pośrednich
Rozliczanie kosztów między różnymi jednostkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
Kalkulacja kosztu jednostkowego
Case study - badanie zmienności kosztów i rozliczanie kosztów w praktyce, podział kosztów wg wskazanych przez prowadzącego metod, omówienie i prezentacja wyników
Ćwiczenia symulacyjne - sporządzanie rachunku wyników i badanie wpływu zmian zaburzeń rynkowych na dokonania finansowe i rentowność przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzania kosztami
II. OPERACYJNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
Rachunek kosztów i wyników a zarządzanie kosztami:
wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik operacyjny - jakie podejście przyjąć z punktu widzenia menedżera, a jakie z punktu widzenia właściciela
wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych - badanie rentowności na różnych poziomach marży pokrycia
rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa
Zarządzanie kosztami a rachunkowość odpowiedzialności:
kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji
proces budżetowania, metody budżetowania i rodzaje budżetów,
budżetowanie operacyjne i finansowe,
konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego
Case study - sporządzenie budżetu głównego całego przedsiębiorstwa
Ćwiczenia symulacyjne - badanie wpływu rachunku kosztów na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
III. STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
Zarządzanie kosztami działań Activity-Based Management:
rozliczanie kosztów w przekroju działań,
rachunek kosztów działań (activity-based costing) - jak realnie ocenić rentowność produktów (wyrobów, usług)
rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań - jak ocenić rentowność klientów
Zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu - jak długoterminowo planować koszty
Zarządzanie kosztami zorientowane na wynik finansowy Target Costing (rachunek kosztów docelowych) - jak zarządzać kosztami w konkurencyjnym otoczeniu
Zarządzanie kosztami w cyklu ciągłego doskonalenia - jak zarządzać kosztami po japońsku (Kaizen)
Koszty jakości i elementy zarządzania kosztami jakości
Case study - sporządzanie kalkulacji kosztowych w nurcie zarządzania po japońsku
Ćwiczenia symulacyjne - badanie wpływu podejścia activity-based costing na rentowność poszczególnych obiektów kosztowych

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości na Katedrze Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uczelni Wyższej. Ekspert w dziedzinie controllingu finansowego, Biegły Sądowy w dziedzinie finansów.Praktyk - współpracownik firm doradczych, konsultant przedsiębiorstw, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia dla pracowników firm różnej wielkości, polskich i międzynarodowych. Prelegent na wielu konferencjach, jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej (Wydawnictwo Wolter Kluwer) oraz projektów doradczych m.in.: wyceny spółek, analiz strategicznych i doradztwa w zakresie kształtowania strategii rozwoju oraz opracowań systemu controllingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 970
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 20.10.2013 r. (kolacja) do 23.10.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!