KOSZTY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z modelami zatrudniania personelu w firmie. Poznają w jaki sposób podejmowane decyzje personalne skutkują wzrostem kosztów w firmie, a z kolei w jaki sposób wysokość kosztów ma wpływ na podejmowane decyzje personalne. Słuchacze szczegółowo zapoznają się ze strukturą kosztów pracy wg kryterium przedmiotowego, podmiotowego oraz formy umowy. Słuchacze na podstawie zdobytej wiedzy będą mogli wybrać jeden z modeli zarządzania kosztami pracy w swoim przedsiębiorstwie.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
*kadra zarządzająca,
*pracownicy działów personalnych.

Program szkolenia

1. Określenie pracodawcy i pracownika, umowy o pracę umowy cywilnoprawnej.

2. Struktura kosztów zatrudnienia pracowników:
Płacowe koszty pracy
Struktura wynagrodzeń
Struktura płacowych kosztów pracy
Dynamika udziału wynagrodzeń w kosztach pracy
Ubezpieczeniowe koszty pracy
Podstawowe założenia
Filary ubezpieczenia społecznego
Funduszowe koszty pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Koszt fluktuacji personelu
Koszty rekrutacji
Koszty administracyjne zatrudniania pracowników
Koszty BHP
Profilaktyczne badania lekarskie
Koszty absencji
Koszty zatrudnienia kobiet
Koszty zatrudnienia młodocianych
Koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Koszty pracy według formy umowy
Elastyczność i korzystność zmian form zatrudnienia
Stawki ubezpieczeń społecznych
Stawka na ubezpieczenia zdrowotne.
Stawka na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Jolanta Redlich: wykłada zagadnienia kadrowo-płacowe i księgowość. Ukończyła Pedagogikę pracy na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu: Zarządzanie finansami i rachunkowość, Psychologię w biznesie. W pracy lektora wykorzystuje swoje dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte do stanowiska samodzielnej księgowej po dyrektora.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

Moniuszk i4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
549
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, analizę case studies, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/386/koszty-zatrudnienia-pracownikow

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!