KPA 2022 – Prowadzenie postępowania administracyjnego, praktyczne aspekty

O szkoleniu

Szkolenie dotyczące Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zasad postępowania administracyjnego przeznaczone dla pracowników urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, ośrodków pomocy społecznej, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży. Więcej: https://www.polbi.pl/szkolenia/online-kpa-w-administracji-publicznej

Prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian

 • Analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego
 • Co zmienia się w przepisach dotyczących ponaglenia
 • Wszystko o doręczeniach elektronicznych
 • Jak zmieniają się procedury doręczenia właściwego i zastępczego
 • Wpływ nowych przepisów na prowadzenie postępowania administracyjnego

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest analiza etapów prowadzenia postępowania administracyjnego. Uczestnicy zostaną zapoznani z poszczególnymi instytucjami postępowania administracyjnego, które wykorzystują w działalności orzeczniczej. Zajęcia odnoszą się do najnowszych  zmiany przepisów – zwłaszcza jeśli chodzi o doręczenia elektroniczne. Podczas warsztatów omówione zostaną najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych. Zajęcia będą zbiorem dobrych praktyk w zakresie KPA a ich częścią składową będzie podanie gotowych rozwiązań problemów występujących w procedurze administracyjnej.

 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dotyczące przestrzegania regulacji prawnych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) kierowane jest do pracowników uczestniczących w postępowaniach administracyjnych.

Podmioty, do których adresujemy szkolenie to: urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, inspektoraty nadzoru budowlanego, inspekcje sanitarne, inspekcje weterynaryjne, a także zakłady ubezpieczeń społecznych i inne.

 

Program szkolenia

 1. Zasady postępowania administracyjnego w praktyce wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
 3. Strona postępowania administracyjnego.
 4. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
 5. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 6. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu.
 7. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym.
 8. Pełnomocnictwa – charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
 9. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje.
 10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
 11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
 12. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
 13. Obliczanie terminów.
 14. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne.
 15. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia.
 16. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego.
 17. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych.
 18. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.
 19. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 20. Adresy doręczenia.
 21. Wezwania.
 22. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA.
 23. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne.
 24. Mediacja – czy zawsze stosowana?
 25. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone.
 26. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu.
 27. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki.
 28. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne.
 29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje.
 30. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji.
 31. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej.
 32. Decyzje organu odwoławczego.
 33. Związanie organu decyzją administracyjną.
 34. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji.
 35. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.

Czas trwania

Zajęcia na kursie, którego celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat stosowania KPA w praktyce działania administracji publicznej, odbywją się w godz. 09:00-14:00.

Prelegenci

Kamil Miśtal jako prawnik i wykładowca specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych oraz w prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu.
Komputer z dostępem do Internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
598
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena propocyjna
za zgłoszenia do 9.12 przy terminie szkolenia 12.12 i za zgłoszenia do 3.02 przy terminie szkolenia 6.02
498
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79
woj. mazowieckie
Jesteśmy firmą szkoleniową. Działamy od 1994 r. Prowadzimy kursy i szkolenia. Zespół Polbi tworzą ludzie z pasją, nasze motto brzmi „Uczymy tego, na czym się znamy”, a naszą misją jest dzielenie się wiedzą. Specjalizujemy się w księgowośc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

POLBI - REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH ORAZ WARUNKI REZYGNACJI

 

1. Przepisy wprowadzające

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i kursach prowadzonych przez Polbi Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem oraz warunki rezygnacji z udziału w nich przez zgłoszonego uczestnika zwanego dalej Zamawiającym.

 

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub kursie

Poprawnie wypełnione zgłoszenie udziału w kursie lub szkoleniu, które wpłynęło do Polbi, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

 

3. Informacje organizacyjne

Przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Organizator przekaże Zamawiającemu informacje zawierające szczegóły organizacyjne, udostępni niezbędne materiały szkoleniowe, a w przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.

 

4. Wypowiedzenie umowy, odwołanie zajęć

Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Organizatora, jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia lub kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

 

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Jednakże w przypadku:

 • gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 • gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

6. Płatności za szkolenia

Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 14 dni.

Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 21 dni.

 

7. Płatności za kursy

W przypadku uczestnictwa w kursie długim (np. kurs księgowości, kurs kadrowo-płacowy) wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

 

8. Faktury, zwolnienie z VAT

Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury w dniu szkolenia. Osoby biorące udział w kursach otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należności za kurs. Szkolenia i kursy organizowane przez Polbi Sp. z .o.o są zwolnione z podatku od towarów i usług – VAT.

 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa Aleje Jerozolimskie 65/79
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!