Szkolenie

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA I TRANSPORT

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wiadomości i umiejętności w zakresie współpracy z zawodowymi spedytorami i przewoźnikami.

Zajęcia mają charakter warsztatów, w czasie których przeprowadzane są casy dotyczące prezentowanych zagadnień.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

SPEDYCJA I TRANSPORT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

1. Prowadzenie działalności transportowo - spedycyjnej

- Ustawa o transporcie drogowym

- Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora

- prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej

- Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR(ćwiczenie praktyczne)

- Czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy,

- Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi

- Koszty i ceny w transporcie

- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002)

- Spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO

- Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

WARUNKI DOSTAW - INCOTERMS 2010

- Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie

- INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia

- INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji

UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

- Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki

- Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny

- Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa

- Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach

- Ryzyko związane z transportem towarów

- Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie

KONWENCJA O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW CMR

- Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)

- List przewozowy CMR i jego funkcje

- Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W PRZEWOZACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

USTAWA PRAWO PRZEWOZOWE I KODEKS CYWILNY

- Zakres stosowania

- Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną"

- Podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

- Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

- Zasady składania reklamacji do przewoźnika

- Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów

- Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Cytat
Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Adiunkt w Katedrze Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki.
Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.
Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
PLN+VAT
1990 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!