Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/krajowe-i-zagraniczne-delegacje-sluzbowe-aktualne-przepisy-i-planowane-zmainy-35513-id1184

Informacje o szkoleniu

 • Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe - aktualne przepisy i planowane zmainy


  ID szkolenia: 35513
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi przepisami podatkowymi oraz księgowymi dotyczącymi krajowych i zagranicznych delegacji służbowych pracowników oraz włascicieli firm wraz z planowanymi zmianami w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie skierowane jest do pracowników mikro, małych, średnich i duzych firm, pracowników działów kadr i finansowo-księgowych, działów logistyki, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podróży służbowych i samochodów pracowników oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia:

„Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe
- aktualne przepisy i planowane zmiany”

1. Podstawowe pojęcia i kategorie
2. Przepisy prawne regulujące podróże służbowe
- Kodeks pracy
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- Ustawy podatkowe
- Zakładowe przepisy płacowe
3. Krajowe podróże służbowe
- Zasady ogólne
- Pisemne polecenie wyjazdu – wystawienie delegacji
- Skąd – dokąd
- Diety
- Koszty przejazdów
- Dojazdy do pracy, ryczałty
- Noclegi
- Kiedy i jak rozliczyć delegację
- Praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia
4. Zagraniczne podróże służbowe
- Polecenie wyjazdu
- Dojazd do i od granicy
- Czas pobytu za granicą
- Diety w pełnej i ograniczonej wysokości
- Pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia
- Rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu, dojazdy, miejscowe
- Rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt
- Zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie
- Ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia
5. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilne)
6. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców
7. Podróże służbowe – diety „transportowców”
8. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i KPiR
- Wpisy do PKPiR oraz ksiąg rachunkowych – ćwiczenia
9. Aspekty podatkowe – koszty uzyskania u pracodawców i przychody podatkowe
u „delegowanych”
- Przykłady i ćwiczenia kosztów i przychodów podatkowych
10. Samochód osobowy i ciężarowy w rozumieniu ustawy VAT i ustaw o podatku dochodowym
- VAT naliczony przy zakupie
- VAT naliczony przy zakupie paliwa i kosztach eksploatacji
- Zakup a leasing samochodu osobowego i ciężarowego
- Sprzedaż samochodu osobowego
- VAT naliczony i korekta VAT naliczonego – ćwiczenia praktyczne
11. Samochód osobowy w firmie
- Podstawowe pojęcia
- Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych
- Samochód prywatny używany do prowadzenia działalności gospodarczej
- Samochód pracownika wykorzystywany na rzecz firmy
- Samochód używany na podstawie umów cywilnoprawnych (leasing, dzierżawa, najem, nieodpłatne
użyczenie)
- Ewidencja przebiegu pojazdu
- Skutki podatkowe dla firmy i właściciela pojazdu
12. Ćwiczenia z zakresu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, naliczania amortyzacji
i innych kosztów związanych z samochodami osobowymi.

Informacje o prelegentach:

Doradca podatkowy, ekspert i konsultant z obszaru prawa gospodarczego oraz podatkowego. Doświadczony wykładowca z zakresu księgowości, podatków i prawa działalności gospodarczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 385 zł netto od osoby

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie
się z Zasadami organizacji szkoleń RIG,
a następnie o przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia uczestnictwa:faxem 32/ 35-111-86
lub e-mailem: szkolenia@rig.katowice.pl
do 31 stycznia 2012r.

materiały dostępne na stronie RIG

Wydarzenie: Krajowe i zagraniczne delegacje służbowe - aktualne przepisy i planowane zmainy