Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/krajowe-i-zagraniczne-podroze-sluzbowe-73540-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem delegacji.

Cel szkolenia:Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

Korzyści dla uczestników:
Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych.

Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Program szkolenia:

  • Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

  • jak zdefiniowana jest podróż służbowa?
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową?
  • jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?
  • czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?
  • czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?
  • czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe?

 

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej? czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy? ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej? kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?

Zaliczki pieniężne

czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej? czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej? po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej?

Koszty noclegu:

jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg? czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód?

Koszty przejazdów i dojazdów:

jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska? czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej? w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje?

Dieta:

na jaki cel przeznaczona jest dieta? czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia? czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety? jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety?

Podróż zagraniczna

jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu? jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej? jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw?

Koszty dojazdów:

w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt? w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Koszt noclegu:

w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt? czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania? czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu? w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Dieta:

jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie? jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni? jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje? o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie? czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety? Podróż krajowa jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej? czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie? czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów? jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem? czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP? czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking? czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?

Rozliczanie podróży służbowych

Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Krajowe i zagraniczne podróże służbowe.