Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kreatywnosc-i-innowacyjnosc-w-biznesie-w-oparciu-o-mapy-mysli-w-warunkach-pracy-rozproszonej-73492-id453

Informacje o szkoleniu

 • Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – w warunkach pracy rozproszonej.


  ID szkolenia: 73492
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Uczestniczysz w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie, będąc jednocześnie w dowolnym miejscu. W czasie szkolenia korzystasz ze swojego komputera z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu. Przez cały czas szkolenia masz kontakt z trenerem i innymi uczestnikami poprzez specjalny program online, do którego dostęp dostajesz od nas mailowo przed szkoleniem. Bierzesz aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + udostępniane pliki do edycji), ćwiczysz w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi. Materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia trener przesyła Ci elektronicznie w postaci plików.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania 2 x 90 minut:

  08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
  09:00 – 10:30 Zajęcia
  10:30 – 11:00 przerwa
  11:00 – 12:30 Zajęcia
  12:30 – 13:00 Sesja pytań i odpowiedzi
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera “na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe a po jego ukończeniu, pisemny certyfikat ukończenia szkolenia

Na naszym szkoleniu skupimy się na wspieraniu i ćwiczeniu kreatywności oraz umiejętności właściwego wykorzystania własnych i zespołowych potencjałów, na wzmacnianiu i wykorzystaniu pozytywnych stron problemów dzięki analizie oraz znajomości strategii radzenia sobie z nimi jako wyzwaniami. Nade wszystko szkolenie zmobilizuje uczestników do kreatywnych działań i twórczego poszukiwania rozwiązań, do zamiany ,,Czy to da się zrobić?” na ,,Jak to mogę zrealizować?”.

Cel szkolenia:

Całe szkolenie i każdy moduł szkolenia ma na celu podniesienie motywacji i kompetencji znajdowania kreatywnych rozwiązań, poprzez poszerzanie wiedzy i wspieranie w trenowaniu umiejętności działania oraz wzbudzania w sobie inspiracji i chęci.

Spodziewamy się, że po szkoleniu Uczestnicy wzmocnią kompetencje i wiedzę, m.in.:

-Poznają proces kreatywnego rozwiązywania problemów
-Zwiększą efektywność w szukaniu i wdrażaniu rozwiązywania nieszablonowych wyzwań
-Zdobędą umiejętności zastosowania odpowiedniej strategii kreatywności dla konkretnej sytuacji
-Poznają i przećwiczą techniki generowania pomysłów i wybijania się ze schematycznego myślenia
-Możliwości adaptacji rożnorodnych narzędzi wspierających kreatywne myślenie do własnych potrzeb
-Poznają i popracują nad własnymi przekonaniami na temat kreatywności w biznesie i na swoim stanowisku
-Obniżą poziomu stresu i generowanych trudności na rzecz optymalnych rozwiązań
-Skuteczności działań w kryzysie dzięki nieszablonowemu podejściu

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności twórczego i efektywnego rozwiązywania problemów a także poznaniem technik i narzędzi kreatywnego myślenia w realizacji codziennych obowiązków, zwłaszcza w czasie zmiany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie w nowy sposób ze starymi wyzwaniami oraz co możesz zrobić, by rozwiązać nowy problem, lub efektywniej wykorzystywać sytuacje stwarzające możliwości, to nasze szkolenie jest dla Ciebie. Mając poszerzony zasób narzędzi, motywacji oraz możliwości zmniejszasz poziom stresu pojawiającego się często wraz z nieplanowanymi trudnościami, a opanowany stres wyzwala większy potencjał do skorzystania z posiadanych kompetencji i wiedzy.

Program szkolenia:

 • Wstęp

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy
 • Kreatywność i innowacyjność czyli co robić i jak działać, gdy wszystko się zmienia

 • Kreatywność – Czym jest, skąd pochodzi, gdzie szukać źródeł naszej kreatywności i czy każdy może być kreatywny
 • BHP kreatywności – czyli co, kiedy i jak zwiększa naszą innowacyjność
 • Etapy kreatywnych rozwiązań – najpierw poznaj dynamikę oraz przyczyny problemów i trudności, potem skup się na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań (m.in. Diagram Ishikawy, Technika Jak-Dlaczego)
 • Mapa myśli – efektywny i współpracujący z umysłem sposób na zobrazowanie sytuacji, określenie celów i potrzeb, poszukiwanie efektywnych rozwiązań
 • Jak zwiększyć skuteczność działań poprzez narzędzia kreatywności

 • W jaki sposób formułować problem/wyzwanie, aby zachęcał nasz mózg do generowania najlepszych rozwiązań – nauka praktycznych narzędzi do generowania pomysłów i idei
 • Ćwiczenia wybranych technik twórczego myślenia w realnych problemach grupy (m.in. mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, cudzy punkt widzenia, metafora, i inne.)
 • Generowanie pomysłów dotyczących określonych wcześniej przez Uczestników wyzwań z zastosowaniem wcześniej przypomnianych technik
 • Mocne i słabe strony wypisanych rozwiązań – zasady konstruktywnej krytyki oraz usprawniania własnych i cudzych pomysłów.
 • Podsumowanie warsztatów

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Kreatywność i innowacyjność w biznesie w oparciu o mapy myśli – w warunkach pracy rozproszonej.