Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kreatywnosc-w-sprzedazy-trening-umiejetnosci-interpersonalnych-22478-id382

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkoleń: wzrost kompetencji, kwalifikacji oraz aktualizacja umiejętności zawodowych pracowników zatrudnionych w działach sprzedaży.

Projekt „TWÓJ PRZEPIS NA SUKCES W SPRZEDAŻY” realizowany jest przez firmę Global Business Center, w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Szkolenia realizowane w ramach projektu stanowią kompleksowy program, który pozwoli wypracować efektywne metody i strategie pracy, a w konsekwencji osiągnąć pozytywne wyniki i sukces w działalności handlowo-usługowej. Uczestnicy mogą brać udział w pojedynczych zajęciach lub w całej edycji szkoleń. Projekt zakłada realizację trzech edycji, w każdej z nich przeprowadzonych zostanie dziesięć 2-dniowych szkoleń zgodnie z HARMONOGRAMEM.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach:

Dla Uczestnika ..

* Wzrost kompetencji, kwalifikacji oraz aktualizacja umiejętności zawodowych
w obszarze działań sprzedażowych
* Certyfikat poświadczony przez Uczelnię Warszawską im. M. Skłodowskiej-Curie
* Materiały szkoleniowe, przydatne
w dalszej pracy zawodowej


Dla Przedsiębiorstwa ..

* Dofinansowanie szkoleń w 70% - 80%
* Podniesienie efektywności pracy działów sprzedaży
* Aktualizacja wiedzy wśród pracowników, zgodna z wymaganiami rynku
* Integracja celów pracodawcy z celami pracowników
* Zwiększenie zaangażowania i motywacji
* Poprawa komunikacji wewnętrznej

kontakt:
tel.: (22) 830 05 91
email: szkolenia@efs.globalbc.pl
Cena za udział w jednym szkoleniu wynosi:
- Średnie przedsiębiorstwa – 252,36 PLN – 70% dofinansowania
- Mikro i małe przedsiębiorstwa – 252,36 PLN – 80% dofinansowania

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestników: Szkolenie realizowane w ramach projektu skierowane jest do pracowników mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego. Osób w wieku 45+, z wykształceniem, co najwyżej średnim, pracujących w obszarze realizacji działań sprzedażowych.

Program szkolenia:

PLAN SZKOLENIA:


PIERWSZY DZIEŃ


1. ISTOTA KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA W DZIAŁACH SPRZEDAŻY
- Kreatywność a twórczość
- Zdolności twórczego myślenia; techniki kreatywności
- Pojęcie osobowości twórczej
- Zasady rządzące procesem twórczym
- Czy w biznesie można być mało kreatywnym?
2. KREATYWNOŚĆ W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM - WARSZTATY
- Kreatywność i jej właściwości w odniesieniu do postawionych sobie celów
- Motywacja do twórczego myślenia i zachowania
- Etapy procesu twórczego myślenia; przygotowania do tworzenia nowych pomysłów; techniki wymyślania nowych pomysłów; wprowadzanie innowacji w życie
- Jak rozpoznawać kreatywność w pracy?
- Jak stymulować kreatywność w pracy?
3. STYMULOWANIE INDYWIDUALNEJ KREATYWNOŚCI - WARSZTATY
- Sposoby wprowadzania się w stan sprzyjający uruchamianiu postaw kreatywnych
- Budzenie własnej ciekawości; Diagnoza osobistych umiejętności twórczych
4. KLIMAT PRACY ZESPOŁU JAKO PODSTAWOWY STYMULATOR TWÓRCZOŚCI
- Zasady budowania organizacji zespołu ludzi kreatywnych
- Metody diagnozowania klimatu pracy zespołowej
- Umiejętność pracy w grupie; tworzenie umysłu zbiorowego
- Sposoby stymulowania kreatywności
- Jak promować postawę kreatywności wewnątrz organizacji?
- Komunikacja w zespole; reguły skutecznej wymiany wiedzy; komunikacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych
- Jak radzić sobie z „mordercami” kreatywności w zespole?
- Granice kreatywności w zespole
- Syndrom „myślenia grupowego” jak się przed nim ustrzec?


DRUGI DZIEŃ

1. RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI
- Etapy podejmowania decyzji
- Modele decyzyjne
- Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji
2. BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI
- Intuicja i narastanie zaangażowania
- Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów
3. GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI
- Indywidualne podejmowanie decyzji
- Techniki kreatywności ułatwiające podejmowanie decyzji w zespole sprzedażowym
- Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji
4. METODY I TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- Formułowanie problemu
- Badanie przyczyn powstawania problemów
- Poszukiwanie, wybór i ocena rozwiązań
- drzewo decyzyjne
- mapy rozwiązań
- Wprowadzanie rozwiązań
- podział ról w zespole według kwalifikacji
- harmonogramy
- planowanie realizacji przedsięwzięć
5. WYBRANE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I INNYCH TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ - WARSZTATY
- Redefinicja problemu; „Burza mózgów”; Metoda skrzynki; Konkurs pomysłów
6. PRZESZKODY I BARIERY PROCESU TWÓRCZEGO
- Bariery psychiczne i psychospołeczne
- Techniki pomagające w przezwyciężaniu przeszkód dla twórczego myślenia
- Pułapki procesów decyzyjnych
EGZAMIN

Informacje o prelegentach:

Metodologia zajęć: Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, mini-wykładów połączonych z ćwiczeniami, analizą przypadków, symulacją realnych sytuacji z pracy w branży handlowo-usługowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 252,36 80% dofinansowania

Cena zawiera:

Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Tak. Cena za udział w jednym szkoleniu wynosi: - Średnie przedsiębiorstwa – 595 PLN – 70% dofinansowania - Mikro i małe przedsiębiorstwa – 425 PLN – 80% dofinansowania

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie i zapłata

Wydarzenie: Kreatywność w sprzedaży - trening umiejętności interpersonalnych