Kredyt hipoteczny 2022 szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy – szkolenie zakończone egzaminem lub bez.

O szkoleniu

Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca jest obowiązany zapewnić, że personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.
Dzięki udziałowi w szkoleniu bank wypełni ustawowy obowiązek zapewnienia szkolenia dla swego personelu i prawidłowo go udokumentuje, a nowi pracownicy banku uzyskają uprawnienia do oferowania tych kredytów (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem).
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zasady prawidłowego przygotowania i przedstawienia klientowi oferty kredytowej oraz dokonania oceny czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane i nie wprowadzają konsumentów w błąd.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Wypełnisz ustawowy obowiązek odbycia szkolenia dla personelu kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata i prawidłowo go udokumentujesz
 • Uzyskasz uprawnienia dla nowych pracowników (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem)
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej i reklamy zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie hipotecznym
 • Prawidłowo ocenisz, czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane we wzorcu i nie wprowadzają konsumentów w błąd
 • Będziesz umiał prawidłowo wykonać obowiązki poprzedzające zawarcie umowy
 • Nabierzesz umiejętności przedkontraktowej obsługi klientów
 • Nauczysz się dokonywać oceny ryzyka kredytowego i korzystać z baz danych
 • Praktycznie wykorzystasz wiedzę o zasadach ustanawiania hipoteki, podejmowania działań poprzedzających wszczęcie z niej egzekucji i dochodzenia roszczenia
 • Będziesz umiał wykorzystać orzecznictwo TSUE i opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy).
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

1. Pracownicy banku  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, bezpośrednio zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów w zakresie czynności objętych ustawą. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz uczestniczący w procesie obsługi tych umów.

2. Osoby fizyczne, które bezpośrednio zarządzają osobami, o których mowa powyżej lub sprawują bezpośredni nadzór nad tymi osobami - czyli bezpośredni przedłożeni.

3. Osoby fizyczne, które świadczą usługi na rzecz banku, wykonując czynności, o których mowa w punkcie a) na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło).

   Uczestnicy szkolenia będą umieli wykorzystać orzecznictwo TSUE, opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące klauzul abuzywnych w umowach kredytowych oraz rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym).

Program szkolenia

PROGRAM:

I. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego i konsumenckiego:

 1.  Ogólne informacje dotyczące umowy. 

 2. Formularz informacyjny:

      a) przykład prawidłowo wypełnionego formularza,

      b) dokumentowanie doręczenia formularza,

      c) termin ważności informacji – zapisy w dokumencie,

      d) problem świadczenia usługi doradczej,

      e) asysta przedkontraktowa.

3. Usługi dodatkowe – szczególne obowiązki informacyjne.

4. Zasady oferowania umów łączonych i wiązanych.

II.  Wniosek kredytowy, decyzja kredytowa i umowa kredytowa:

 1. Wniosek kredytowy:
 1. wymogi formalne wniosku,
 2. termin rozpatrzenia,
 3. zakres zbieranych danych osobowych i dokumentacji według RODO
 4. badanie i dokumentowanie zdolności kredytowej jako warunek skutecznej obrony przed sankcją z art. 22 ukh.
 1. Decyzja kredytowa:
 1. wymogi formalne decyzji,
 2. termin ważności,
 3. dokumentowanie wydania i składania dalszych wniosków przez klienta.
 1. Umowa kredytowa:
 1. termin zawarcia umowy,
 2. aneksowanie umowy,
 3. zabezpieczenie interesu banku na wypadek skorzystania przez kredytobiorcę z ustawowych uprawnień.

III. Zasady realizacji szczególnych uprawnień kredytobiorców

1. Prawo do odstąpienia od umowy:

a) Prawo do przedterminowej spłaty zadłużenia -  problem opłaty za przedterminową spłatę kredytu.

b) Prawa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi - wyrok ETS (TSUE: C-260/18) w praktyce.

c) Praktyczne zastosowanie w relacjach z klientami "Wytycznych dotyczących wykładni i stosowania dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich" – jak unikać  błędnych zapisów w umowach kredytowych?

d)Prawo do reklamowania usług dodatkowych.

IV. Orzeczenie ETS (TSUE: C-383/18) dotyczące zwrotu kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia:

 1. Kredytu konsumenckiego (art. 49 ukk):
 1. zwrot z urzędu czy na wniosek kredytobiorcy?
 2. decyduje data zawarcia umowy czy data spłaty zadłużenia?
 3. zasady rozliczenia kosztów kredytu - opinie nadzorców i ZBP,
 4. problematyka częściowej spłaty kredytu.
 1. Kredytu zabezpieczonego hipoteką zawartego w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
 2. Kredytu udzielonego na szczególnych warunkach w okresie 18.12.2011r. do dnia 21.07.2017 r.
 3. Kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. poz. 1081, z późn. zm.).
 4. Problem przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego (art. 39 ukh).

  V. Egzamin dla chętnych

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.00-12.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony wykładowca, radca prawny a także Arbiter Bankowy przy Zwiazku Banków Polskich. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
340
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!