Kredyty hipoteczne- szkolenie okresowe dla personelu Banku zakończone egzaminem lub bez. Asysta przedkontraktowa, umowa kredytu, rodzaje kredytu w świetle Rekomendacji S, restrukturyzacja, spłata.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapewnienie spełnienia przez pracowników banku wymogów z art. 58 ustawy o kredycie hipotecznym – odbycie przez pracowników rozpoczynających pracę w dziale obsługi kredytów hipotecznych szkolenia zakończonego egzaminem.
Zgodnie z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym, kredytodawca jest obowiązany zapewnić, że personel kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata odbywa szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych, jeżeli są one oferowane.
Dzięki udziałowi w szkoleniu bank wypełni ustawowy obowiązek zapewnienia szkolenia dla swego personelu i prawidłowo go udokumentuje, a nowi pracownicy banku uzyskają uprawnienia do oferowania tych kredytów (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem).

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Wypełnisz ustawowy obowiązek odbycia szkolenia dla personelu kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata i prawidłowo go udokumentujesz
 • Uzyskasz uprawnienia dla nowych pracowników (szkolenie dla nich zakończone zostanie egzaminem)
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej i reklamy zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie hipotecznym
 • Prawidłowo ocenisz, czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane we wzorcu i nie wprowadzają konsumentów w błąd
 • Będziesz umiał prawidłowo wykonać obowiązki poprzedzające zawarcie umowy
 • Nabierzesz umiejętności przedkontraktowej obsługi klientów
 • Nauczysz się dokonywać oceny ryzyka kredytowego i korzystać z baz danych
 • Praktycznie wykorzystasz wiedzę o zasadach ustanawiania hipoteki, podejmowania działań poprzedzających wszczęcie z niej egzekucji i dochodzenia roszczenia
 • Będziesz umiał wykorzystać orzecznictwo TSUE i opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy).
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

1. Pracownicy banku  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, bezpośrednio zaangażowani w czynności objęte ustawą lub uczestniczący w obsłudze konsumentów w zakresie czynności objętych ustawą. Są to zarówno pracownicy uczestniczący w procesie zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz uczestniczący w procesie obsługi tych umów.

2. Osoby fizyczne, które bezpośrednio zarządzają osobami, o których mowa powyżej lub sprawują bezpośredni nadzór nad tymi osobami - czyli bezpośredni przedłożeni.

3. Osoby fizyczne, które świadczą usługi na rzecz banku, wykonując czynności, o których mowa w punkcie a) na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło).

   Uczestnicy szkolenia będą umieli wykorzystać orzecznictwo TSUE, opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące klauzul abuzywnych w umowach kredytowych oraz rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 49 ustawy o kredycie hipotecznym).

Program szkolenia

1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne
2. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, aktualne ryzyka prawne w finansowaniu hipotecznym
3. Reforma wskaźnika referencyjnego
4. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy
5. Rodzaje kredytów hipotecznych według Rekomendacji S
6. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym
7. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny
8. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych
9. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego
10. Zasady świadczenia usług dodatkowych
11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania
12. Przebieg procesu finansowania hipotecznego
9.1.Asysta przedkontraktowa
9.2.Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka
9.3.Formularz informacyjny kredytu hipotecznego
9.4.Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym
9.5.Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny
9.6.Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej
9.7.Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny
9.8.Decyzja kredytowa
9.9.Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny
9.10.Elementy umowy o kredyt hipoteczny
9.11.Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna
10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych
11.Spłata kredytu hipotecznego przed terminem
11.1.Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem
11.2.Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji
11.3.Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego
12.Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny
12.1.Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.2.Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.3.Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny
12.4.Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny
13.Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy
14.Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych.
15. Rekomendacja S – podstawowe informacje

Czas trwania

9.00-13.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony wykładowca, radca prawny a także Arbiter Bankowy przy Zwiazku Banków Polskich. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 25.64% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!