Szkolenie

Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych – praktyczne przykłady

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... w 2013 r. dostawy i usługi stanowiły ponad 60% wszystkich udzielonych zamówień.

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i właściwego przeprowadzania zamówień w jednostkach, a także obrony swoich racji przed organami kontroli.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, zorientowany na konkretne przykłady, problemy, zagadnienia specyficzne i właściwe dla jednostek sektora finansów publicznych. Uczestnicy otrzymają gotowe wskazówki, rozwiązania do zastosowania w praktyce w swoich jednostkach. Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi – dla poparcia poszczególnych tez zostanie zaprezentowane aktualne orzecznictwo KIO, sądów powszechnych oraz TSUE.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień publicznych, członkowie komisji przetargowych, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia
wszyscy którzy uważają, że procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych uniemożliwiają dokonywanie zamówień o wysokiej jakości, optymalnych i zgodnych z potrzebami zamawiającego

Po szkoleniu...
Nauczysz się, jak kształtować warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert dla poszczególnych rodzajów zamówień udzielanych w Twojej jednostce.

Program szkolenia

Program


Specyfika zamówień na usługi i dostawy – zasady tworzenia prawidłowych opisów przedmiotu zamówienia uwzględniających interes Zamawiającego i jednocześnie zapewniających uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców
Usługi o charakterze niepriorytetowym – sposoby udzielania zamówień, pojęcie „innej usługi”, ułatwienia w udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe
Zasady udzielania zamówień w przypadku usług niepriorytetowych poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumentowanie postępowań
Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu w sposób który umożliwi wybór wykonawcy faktycznie dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia;
Opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjów – w świetle najnowszego orzecznictwa
Kryteria oceny ofert w tym: kryteria pozacenowe z uwzględnieniem różnorodnych odniesień do przedmiotu zamówienia, rozszerzone kompetencje zamawiającego w zakresie formułowania kryteriówZamówienia na usługi i dostawy do progu 30 tys. euro – zasady udzielania w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Tworzenie istotnych postanowień umowy dla dostaw i usług, prawidłowe i elastyczne kształtowanie zapisów umowy:

przedmiotu umowy
wynagrodzenia i warunków płatności
waloryzacji wynagrodzenia w umowach długoterminowych
terminu realizacji
procedury odbioru
kar umownych i odpowiedzialności
gwarancji
odbiór dzieła, autorskie prawa majątkowe – specyfika poszczególnych rodzajów zamówień

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Iwona Holka
• Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – podyplomowe studia Zarządzanie Projektami i jest w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
• Posiada praktyczne doświadczenie
m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań
i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych
ze środków UE, koordynowała prace związane
z zamówieniami publicznymi.
Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 kwietnia 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
99 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!