KSeF - kompleksowe omówienie. Krajowy System e-Faktur od 1 lipca 2024 r.

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy m.in.: zmiany w vat od września 2023, Krajowy System e-Faktur KSeF od lipca 2024, wystawianie i otrzymywanie faktur w systemie KSeF: treść faktur, termin ich wystawiania, korygowanie dokumentów, możliwość odliczania podatku naliczonego, noty korygujące, faktury VAT RR, duplikaty faktur, kasy rejestrujące, faktury uproszczone (paragony z NIP).

Dlaczego warto wziąć udział?
 • zapoznanie z przepisami z zakresu KSeF, co jest konieczne dla prawidłowego przyjęcia, wdrożenia i stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • uświadomienie uczestnikom ogromnej skali zmian,
 • wskazanie kierunków postępowania w celu weryfikacji i zmiany dotychczasowych procedur związanych z fakturami na dostosowane do zmienionych przepisów, np. brak możliwości anulowania faktur czy likwidacja przepisów dotyczących wystawiania not korygujących,
 • przygotowanie się do podjęcia niezbędnych działań w celu wdrożenia zmian w swojej organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowości, a także do wszystkich osób i podmiotów mających kontakt z wystawianiem i otrzymywaniem faktur oraz osób odpowiedzialnych za dostosowanie systemu fakturowania do nowych wymagań.

Program szkolenia

 1. Zmiany w VAT obowiązujące od września 2023 r.:
  • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
  • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
  • zmiany w treści faktur i faktur korygujących,
  • utworzenie „hubu paragonowego”.
    
 2. Zmiany dotyczące KSeF wchodzące w życie od lipca 2024 r.:
  • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
  • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • możliwość wystawiania faktur w KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
   • awaria a data wystawienia faktury,
   • przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii,
   • komunikaty o awarii a postać faktury,
   • postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika,
   • termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
  • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF,
  • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF,
  • informacje o aktach wykonawczych do ustawy o KSeF.
    
 3. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2025 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • faktury uproszczone,
  • paragony z NIP od 1 stycznia 2025 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF
  • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2),
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących,
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.
    
 4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
  • ujmowanie przez dostawcę / usługodawcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF,
   • wystawianych poza KSeF,
  • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”:
   • wystawianych w KSeF,
   • wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF,
   • wystawianych poza KSeF.
     
 5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
  • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
  • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
  • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
  • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
  • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
  • termin wystawiania faktur VAT RR,
  • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
  • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.
    
 6. Dyskusja, pytania.

Czas trwania

09.00 - 15.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu podatku vat. Wieloletni pracownik izby skarbowej, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry finansów publicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu podatków, a przede wszystkim podatku od towarów i usług. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy pracowników zajmujących się sprawami finansowymi. W czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych szkolił pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych, jak również pracowników organów ochrony prawnej. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

Uczestnik programów akcesyjnych organizowanych przez francuską Generalną Dyrekcję Podatków i administrację podatkową Szwecji. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego w wydawnictwach specjalistycznych, jak i również w prasie codziennej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Platforma Zoom

Rejestracja

790
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!