Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ksiazka-obiektu-budowlanego-jak-prowadzic-ksiazke-obiektu-budowlanego-i-prawidlowo-uzytkowac-nieruchomosc-73731-id5854

Informacje o szkoleniu

 • Ksiązka obiektu budowlanego - jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?


  ID szkolenia: 73731
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

  Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie online: 9:00-14
  Szkolenie stacjonarne: 9:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
  ul. Kozielska 137d
  44-100 Gliwice
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia książka obiektu budowlanego odpowiemy na pytania:

jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB?

jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB?

kto jest obowiązany prowadzić KOB?

jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB?

jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB?

jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB?

jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB?

jakich błędów nie popełniać?

jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?

Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

Program szkolenia:

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za prawidłowe użytkowanie budynku, odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi budynku.
3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku – zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego.
4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów.
5. Dokumentacja obiektu budowlanego.
6. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
7. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu.
8. Podstawa prawna – prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego.
9. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
10. Osoba upoważniona do dokonania wpisu.
11. Dane identyfikacyjne obiektu.
12. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
13. Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
14. Plan sytuacyjny obiektu.
15. Terminy i rodzaj kontroli – zapisy w protokołach

 • Kontrole co najmniej 1 raz w roku
 • Kontrole co najmniej 2 razy do roku
 • Kontrole co najmniej raz na 5 lat
 • Kontrole systemu grzewczego
 • Kontrole systemu chłodniczego

16. Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB

 • Elementy i treść protokołu
 • Obowiązkowe zapisy w protokołu
 • Błędy, braki w protokołach kontroli

17. Wpisy do Książki Obiektu Budowlanego

 • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
 • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
 • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
 • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
 • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
 • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
 • Zakładanie kolejnego tomu

18. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu.
19. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu.
20. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
21. Dane dotyczące opracowania technicznego.
22. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie.
23. Dane dotyczące dokumentacji technicznej.
24. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.
25. Zmiana sposobu użytkowania obiektu.
26. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

Informacje o prelegentach:

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorem dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ.

Ekspert zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Wykładowca – praktyk na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 zł brutto za 1 osobę za szkolenie online
 • 690 zł brutto za 1 osobę za szkolenie stacjonarne

Cena zawiera:

szkolenie online: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
szkolenie stacjonarne: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Ksiązka obiektu budowlanego - jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?