Szkolenie

Ksiązka obiektu budowlanego - jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconemu prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego, które realizowane jest online. Udział w naszym szkoleniu pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę i uniknąć błędów i związanych z nimi wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak KOB. Warto wiedzieć, że budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (między innymi hale produkcyjne, biura), a także budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej podlegają obowiązkowi założenia i systematycznego prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z praktyki i kontroli przeprowadzanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najczęstszych niedociągnięć właścicieli oraz zarządców nieruchomości należą brak książki obiektu budowlanego a także jej niewłaściwe prowadzenie - w tym między innymi brak regularnych zapisów potwierdzających przeprowadzane badania kontroli stanu technicznego, remontów oraz przebudowy. Nieznajomość przepisów prawa w powyższym obszarze często skutkuje dotkliwymi karami, które mogą być nakładane na zarządców nieruchomości, ich właścicieli, a także na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

W trakcie naszego szkolenia zdobędziesz oraz ugruntujesz wiedzę z zakresu przepisów regulujących użytkowanie obiektu budowlanego, poznasz informacje kto zobowiązany jest do założenia i prowadzenia książki obiektu budowlanego, nauczysz się prawidłowego jej wypełniania, a także dowiedz się jak wykonać przeglądy techniczne budynków zgodnie z obowiązującym prawem.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia książka obiektu budowlanego odpowiemy na pytania:

 • jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB?
 • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB?
 • kto jest obowiązany prowadzić KOB?
 • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB?
 • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB?
 • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB?
 • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB?
 • jakich błędów nie popełniać?
 • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?
Kto powinien wziąć udział?
 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

Program szkolenia

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
12:30 – 14:30 Zajęcia

 

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za prawidłowe użytkowanie budynku, odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi budynku.
3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku – zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego.
4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów.
5. Dokumentacja obiektu budowlanego.
6. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
7. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu.
8. Podstawa prawna – prowadzenie książki obiektu budowlanego – warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego.
9. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
10. Osoba upoważniona do dokonania wpisu.
11. Dane identyfikacyjne obiektu.
12. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.
13. Dane techniczne charakteryzujące obiekt.
14. Plan sytuacyjny obiektu.
15. Terminy i rodzaj kontroli – zapisy w protokołach

 • Kontrole co najmniej 1 raz w roku
 • Kontrole co najmniej 2 razy do roku
 • Kontrole co najmniej raz na 5 lat
 • Kontrole systemu grzewczego
 • Kontrole systemu chłodniczego

16. Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB

 • Elementy i treść protokołu
 • Obowiązkowe zapisy w protokołu
 • Błędy, braki w protokołach kontroli

17. Wpisy do Książki Obiektu Budowlanego

 • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
 • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
 • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
 • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
 • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
 • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
 • Zakładanie kolejnego tomu

18. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu.
19. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu.
20. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu.
21. Dane dotyczące opracowania technicznego.
22. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie.
23. Dane dotyczące dokumentacji technicznej.
24. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu.
25. Zmiana sposobu użytkowania obiektu.
26. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

Czas trwania

Szkolenie online: 9:00-14:00
Szkolenie stacjonarne: 9:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorem dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ.

Ekspert zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Wykładowca – praktyk na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

Gdzie i kiedy

Online 14 lipca 2021

Gdzie i kiedy

Online 8 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Online 27 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 17 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 17 lutego 2021

Gdzie i kiedy

Online 17 listopada 2020

Gdzie i kiedy

Online 16 października 2020

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 września 2020
Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena standardowa
cena za osobę
398,37 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!