Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste

O szkoleniu

W ramach szkolenia omówiona będzie systematyka ksiąg wieczystych, zasady dotyczące wpisów, omówione będą poszczególne działy ksiąg wieczystych, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, treść ksiąg wieczystych, postępowanie wieczystoksięgowe: składanie i rozpatrywanie wniosków, wypełnianie formularzy, dokonywanie wpisów, dokumenty będące podstawą wpisów do księgi wieczystej, prostowanie wpisów wieczystoksięgowych, uzgadnianie treści księgi.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat ksiąg wieczystych, ich roli w obrocie nieruchomościami oraz postępowania wieczystoksięgowego. Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień w ujęciu praktycznym wraz z omówieniem i wyjaśnieniem wątpliwości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności związanych z czytaniem ksiąg wieczystych. Omówimy problemy występujące w praktyce oraz ich rozwiązania w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego. Przedstawione będą również projekty zmian przepisów do ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą postępowania wieczystoksięgowego i ksiąg wieczystych:

 • omówimy formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych,
 • zaprezentujemy sposób wypełniania tych wniosków,
 • omówimy odpisy z ksiąg wieczystych oraz sposób ich czytania,
 • odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

W ramach materiałów szkoleniowych Uczestnicy otrzymają wszystkie dostępne formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników banków, pracowników firm deweloperskich, pracowników agencji nieruchomości, pośredników i zarządców nieruchomości, geodetów, pracowników wydziałów geodezji znajdujących się w starostwach, pracowników urzędów miasta i urzędów gmin, zajmujących się rozgraniczeniami.

Program szkolenia

 1. Pojęcie ksiąg wieczystych – czym są i jakie cechy posiadają księgi wieczyste?
 2. Funkcje ksiąg wieczystych – do czego służą księgi wieczyste?
 3. Forma ksiąg wieczystych – jak są zbudowane księgi wieczyste?
 4. Zasady wieczystoksięgowe w praktyce - jawność wpisów, domniemanie prawdziwości wpisów, powszechność ksiąg wieczystych.
 5. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - praktyczne aspekty.
 6. Struktura ksiąg wieczystych.
 7. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych – jak uzyskać dostęp i jakie niesie korzyści?
 8. Treść ksiąg wieczystych – jakie informacje zawierają działy I-IV ksiąg wieczystych i jak je czytać.
 9. Postępowanie wieczystoksięgowe – praktyczne uwagi – składanie i rozpatrywanie wniosków, wypełnianie formularzy, dokonywanie wpisów.
 10. Dokumenty będące podstawą wpisów do księgi wieczystej.
 11. Prostowanie wpisów wieczystoksięgowych, uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 12. Pytania, dyskusja, omawianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, referendarz sądowy, specjalizuje się w problematyce wieczystoksięgowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!