Szkolenie

Księgowe aspekty projektów finansowych przy współudziale środków unijnych

O szkoleniu

2014.04.10 Kraków

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedur przygotowania i opisywania dokumentów oraz dostosowania systemu rachunkowości jednostki w związku z realizacją projektów finansowanych przy udziale środków unijnych z uwzględnieniem wymagań audytu zewnętrznego oraz kontroli zarządczej . Szkolenie ma na celu usystematyzować wiedzę dotyczącą wymagań odnośnie dostosowania systemu rachunkowości do potrzeb realizacji projektów unijnych oraz sposobu przygotowania i opisywania dokumentów pod kątem stosowania przepisów prawa oraz wymagań jednostek udzielających dofinansowania. Uczestnik szkolenia ma szansę zdobyć wiedzę w dziedzinie sporządzania (dostosowania) planu kont w związku z realizacją projektów, prawidłowego opisywania dokumentów w aspekcie przepisów prawa i wymagań instytucji pośredniczących w finansowaniu projektów, sposobu ewidencji podstawowych operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu z zastosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej, polskiego prawa bilansowego oraz ustaw podatkowych, co pozwoli na uniknięcie błędów w prowadzeniu dokumentacji projektów unijnych.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje związane z realizacją projektów finansowanych przy udziale środków unijnych.

2. Regulacje prawne dotyczące zasad dokumentowania zdarzeń i operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:
a) przepisy międzynarodowe regulujące sposób dokumentowania operacji gospodarczych projektów finansowanych z udziałem środków unijnych,
b) krajowe regulacje prawne dotyczące sposobu ewidencji operacji gospodarczych,
c) zasady (polityka) rachunkowości jednostki – wewnętrzne przepisy regulujące dokumentowanie operacji gospodarczych w projektach finansowanych z udziałem środków unijnych,
d) obowiązki kierownika jednostki w kontekście realizowanych projektów unijnych.

3. Zasady dokumentowania operacji gospodarczych:
a) nadrzędne zasady rachunkowości i ich wpływ na sposób ujmowania operacji gospodarczych,
b) dowody księgowe i ich rodzaje,
c) ogólne wymagania stawiane dowodom księgowym,
d) wymagania stawiane dokumentom odzwierciedlającym wydatki kwalifikowane.

4. Wybrane aspekty księgowe w projektach finansowanych z udziałem funduszy unijnych:
a) metody ujmowania dotacji,
b) ewidencja wydatków na finansowanie majątku trwałego,
c) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z funduszy unijnych,
d) wynagrodzenia pracownicze,
e) zakupy oraz rozliczenia w walutach obcych,
f) ujęcie dotacji w aspekcie podatku od towarów i usług,
g) wydatki sfinansowane dotacją, a przychody i koszty podatkowe – regulacje odnośnie podatku dochodowego.

5. Rozliczanie projektu – konstrukcja Wniosku o płatność, sprawozdawczość okresowa – ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Małgorzata Miernik - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, specjalność - Rachunkowość. Dyrektor ds. finansowych i sprawozdawczości finansowej jednej z największych grup kapitałowych spółek miejskich, odpowiedzialna za sprawowanie kontroli finansowej nad realizacją i rozliczaniem projektów. Certyfikowana trener biznesu, realizująca projekty doradcze w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, budżetowania, systemów analizy i kontroli kosztów. Realizacja projektów szkoleniowych z zakresy rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, systemów kadrowo - płacowych, informatycznych systemów zarządzania w rachunkowości, controllingu.

Gdzie i kiedy

Kraków 10 kwietnia 2014
centrum w/w miast.

Kraków

*

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540zł/os + 23% VAT.
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!