Szkolenie

Księgowe zamknięcie roku – Bilans 2014

O szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy związanej ze sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz zapoznanie się ze zmianami w ustawie o rachunkowości.
Kto powinien wziąć udział?
dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i zasady sporządzania sprawozdań finansowych (w tym zmiany w ustawie o rachunkowości, sprawozdawczość mikroprzedsiębiorstw).
2. Odpowiedzialność za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
3. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
4. Wycena oraz zasady prezentacji aktywów i pasywów.
5. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego i sporządzania rachunku zysków i strat.
7. Informacja dodatkowa – zakres ujawnień.
8. Rachunek przepływów pieniężnych.
9. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
10. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania.
11. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
12. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.
13. Zagadnienia podatkowe istotne z punktu widzenia zamknięcia roku.

Czas trwania

8 godz.

Prelegenci

Cytat
Monika Kaliszuk- biegły rewident od 2002 roku, osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego, doświadczony wykładowca.

Gdzie i kiedy

Lublin 20 stycznia 2015
Masters CSB

Lublin

Starżacka 8/90

woj. lubelskie

Zapisz się

Cena 1
netto
300 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!