Księgowość projektów unijnych dla JST

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, ich rozliczenia i ewidencji bilansowej i podatkowej.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów finansowo-księgowych jednostek korzystających z dofinansowania z udziałem środków unijnych. 

Program szkolenia

1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym i sektorze finansów publicznych.
2. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. 
3. Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów
4. Odrębna ewidencja księgowa, sposoby wyodrębnienia ewidencji kosztów w projekcie realizowanych z funduszy unijnych
5. Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych,  
6. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów,
7. Zasady księgowania dotacji, niewykorzystanych środków/oszczędności –kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, 
8. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa, 
9. Kontrola projektu na miejscu,
10. Ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.), 
11. Ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT, Protokoły kontroli podatkowych, 
12. Kwalifikowalność wydatków i ujęcie w księgach rachunkowych:

 • środków trwałych
 • leasingu i innych technik finansowania niepowodujących przeniesienia prawa własności
 • amortyzacja
 • wynagrodzenia
 • delegacje
 • rozliczanie w walutach obcych

13. Wymogi prawne dotyczące różnych dokumentów i zasady ich wystawiania:

 • faktura 
 • faktura korygująca
 • faktura zaliczkowa
 • faktura pro forma
 • faktura marża
 • rachunek
 • nota księgowa, 
 • nota korygująca, 
 • odwrócony VAT

14. Zaliczki w projektach –w jakich przypadkach stosujemy
15. Wkład własny w projektach.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MS TEAMS

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
365
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłosznia na szkolenie

Możliwość skorzystania z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Nabór prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa (kontakt z właściwym PUP)

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!