Szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKTACH - ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ksiegowosc-przedsiebiorstw-w-projektach---rozliczanie-projektow-dofinansowanych-ze-srodkow-ue-70453

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorstw. Grupę szkoleniową stanowią osoby z działów finansowo-księgowych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji.

Program szkolenia:

I. CEL I PODSTAWA PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ KSIĘGOWOŚCI
PROJEKTU W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM

II. PRZEPISY REGULUJĄCE PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI ZE
ŚRODKÓW UNIJNYCH
1. Regulacje unijne
2. Regulacje krajowe
3. Inne dokumenty
4. Regulacje wewnętrzne jednostki organizacyjnej

III. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

IV. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I ZASADY EWIDENCJI
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI KSIĘGOWYCH
1. Podstawowe zasady rachunkowości
2. Metody ewidencji przychodów z dotacji
3. Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów
4. Zasady ewidencji kosztów finansowanych dotacją
5. Kwalifikowanie środków trwałych
6. Odpisy amortyzacyjne

V. DOSTOSOWANIE POLITYKI (ZASAD) RACHUNKOWOŚCI
1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
4. Wyodrębniona ewidencja kosztów
5. Wyodrębniona ewidencja przychodów
6. Zakładowy plan kont
7. Odpowiedni kod księgowy

VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI LUB KODU KSIĘGOWEGO
1. Wyodrębnienie operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy
2. Obowiązek wyodrębnienia wszystkich kosztów (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych)
3. Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji
4. Warunki przeksięgowań wydatków zaewidencjonowanych na “8” po zakończeniu roku budżetowego
5. Kontrola prawidłowości zastosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
6. Procedura kontrolna
7. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

VII. PODSUMOWANIE

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

B. B.v. B.
wieloletni wykładowca z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, trener Stowarzyszenia Księgowych, prowadzi warsztaty dla aktualnych i przyszłych pracowników księgowości, główna księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem, posiada certyfikat księgowy, doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku dyrektora finansowego, były pracownik firmy audytorskiej, uczestniczy w tworzeniu projektów unijnych w ramach RPO dla firm zewnętrznych, szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 zł - netto
  • 350 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKTACH - ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE