Księgowość przedsiębiorstw w projektach - rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi dokumentów rozliczających poniesione wydatki.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników:
Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:
- sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
- przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, księgowości, sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE,
kwalifikowalności kosztów w projekcie.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorstw. Grupę szkoleniową stanowią osoby z działów finansowo-księgowych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji.

Program szkolenia

I. CEL I PODSTAWA PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ KSIĘGOWOŚCI PROJEKTU W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM

II. PRZEPISY REGULUJĄCE PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
1. Regulacje unijne
2. Regulacje krajowe
3. Inne dokumenty
4. Regulacje wewnętrzne jednostki organizacyjnej

III. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

IV. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I ZASADY EWIDENCJI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI KSIĘGOWYCH
1. Podstawowe zasady rachunkowości
2. Metody ewidencji przychodów z dotacji
3. Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów
4. Zasady ewidencji kosztów finansowanych dotacją
5. Kwalifikowanie środków trwałych
6. Odpisy amortyzacyjne

V. DOSTOSOWANIE POLITYKI (ZASAD) RACHUNKOWOŚCI 
1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
4. Wyodrębniona ewidencja kosztów
5. Wyodrębniona ewidencja przychodów
6. Zakładowy plan kont
7. Odpowiedni kod księgowy

VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI LUB KODU KSIĘGOWEGO
1. Wyodrębnienie operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy
2. Obowiązek wyodrębnienia wszystkich kosztów (kwalifikowalnych i 3. niekwalifikowalnych)
4. Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji
5. Warunki przeksięgowań wydatków zaewidencjonowanych na “8” po zakończeniu roku budżetowego
6. Kontrola prawidłowości zastosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
7. Procedura kontrolna
8. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

VII. PODSUMOWANIE

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Czas trwania

10:00- 15:30

Prelegenci

Trener Orylion

Wieloletni wykładowca z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, trener Stowarzyszenia Księgowych, prowadzi warsztaty dla aktualnych i przyszłych pracowników księgowości, główna księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem, posiada certyfikat księgowy, doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku dyrektora finansowego, były pracownik firmy audytorskiej, uczestniczy w tworzeniu projektów unijnych w ramach RPO dla firm zewnętrznych, szerokie doświadczenie w rozliczaniu p... Rozwiń rojektów Zwiń

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba firmy (budynek ALTER)

Lublin

https://orylion.pl/

woj. lubelskie

Rejestracja

standardowa
600
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
  • parking
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia na szkolenie

Możliwość skorzystania z KFS ( Krajowy Fundusz Szkoleniowy ). Nabór prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa ( kontakt z właściwym PUP )

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!