Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-administratora-bezpieczenstwa-informacji-szkolenie-abi--warsztaty-abi-62203-id702

Informacje o szkoleniu

 • Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie ABI + warsztaty ABI


  ID szkolenia: 62203
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Edukacja, nauka, szkolnictwo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Kraków
  ul. Kalwaryjska 69
  30-504 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-15:30
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów, podczas zajęć poznacie Państwo obowiązki jakie nakłada na organizację „Ustawa o ochronie danych osobowych” , najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w styczniu 2015 r. Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawne, rozwiązania pomocne przy budowaniu systemów bezpieczeństwa informacji, wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji.
Cześć praktyczna kursu - prowadzone w formie case study, tworzą całość podejścia do zagadnienia Polityki Bezpieczeństwa jej wdrażania oraz związanymi z nią procedurami. Ćwiczenia w kompleksowy sposób obejmują treść procedur, podstawę prawną , identyfikację zagrożeń i ich zapobieganie. Podczas szkolenia zostaną omówione również nowe rozporządzenia jakie weszły w życie pod koniec maja 2015 roku odnoszące się do nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestnika-szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcję ABI lub mogących pełnić taką funkcję w przyszłości, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa.

Program szkolenia:

I dzień (7 h)

1. System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia.
2. Charakterystyka pracy ABI w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym.
3. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Ostatnie i Planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.
II dzień (7 h)
Bezpieczeństwo danych osobowych, teoretyczne i praktyczne rozwiązania dot. ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji.
1. Wprowadzenie - Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z problematyką ochrony danych osobowych.

2. Bezpieczeństwo informacji - Omówienie zasad budowania i funkcjonowania bezpiecznych systemów przetwarzania informacji.
3. Podstawowe akty prawne oraz przepisy branżowe dot. ochrony danych osobowych
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - omówienie przedmiotowego aktu wykonawczego wraz z interpretacją.
5. Wymagania aplikacji przetwarzających dane osobowe w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Zarządzanie zbiorami danych osobowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2014 r.o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719).
7. Zasady organizacji przetwarzania danych osobowych po 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r., poz. 745)- Obowiązki ADO, ABI i ASI oraz osób upoważnionych wynikające z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
8. Zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych. - podatności, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, analiza ryzyka.
9. Przetwarzanie danych osobowych.
10. Utrata danych - zapobieganie poprzez backup i szyfrowanie danych.
11. Komunikacja zewnętrzna a bezpieczeństwo danych osobowych.
12. Ochrona fizyczna danych osobowych.
13. Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji.

III dzień 7,5 godziny
1. Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
•osoby odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i aktualizacje dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa,
•podstawa prawna
•czy wyznaczyć ABIego, jeżeli tak to kogo i dlaczego?
2. Nadawanie, modyfikacja i odbieranie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
•podstawa prawna,
•niezbędne elementy upoważnienia,
•zakres upoważnienia.
3. Zbiory Danych osobowych:
•identyfikacja zbiorów i ich elementów,
•legalizacja elementów zbiorów,
•identyfikacja zbiorów powierzonych lub otrzymanych w powierzeniu,
•rejestracja zbiorów danych.
4.Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy z systemem informatycznym:
•podstawa prawna
•procedury dostosowane do konkretnych rozwiązań informatycznych.
5. Legalne źródła danych:
•Między innymi: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH,
•MOŻLIWOŚCI KONTROLI DANYCH PRZEZ PODMIOT DANYCH.
6. Umowy powierzenia:
•zapisy niezbędne,
•zapisy inne dostosowane do operacji powierzenia danych.
7. Sprawozdanie w rozumieniu art. 36. Art. 36a. 2 pkt 1 a Ustawy o ochronie danych osobowych:
•zakres,
•czynności niezbędne do sporządzenia sprawozdania,
•identyfikacja podatności fizycznych.
8 .Raport z incydentu – z punktu widzenia użytkownika oraz z punktu widzenia ABI:
•elementy raportu
•procedura zgłaszania incydentu
•możliwości wykorzystania raportów
•zarządzanie ryzykiem.

Informacje o prelegentach:

Michał Geilke, Rafał Grelowski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1789 brutto

Cena zawiera:

certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza szkoleniowego faxem na numer: (12) 653 20 13 lub (12) 295 08 00 lub elektronicznie : szkolenia@czj-infox.pl O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

Wydarzenie: Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie ABI + warsztaty ABI