Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie ABI + warsztaty ABI

O szkoleniu

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów, podczas zajęć poznacie Państwo obowiązki jakie nakłada na organizację „Ustawa o ochronie danych osobowych” , najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w styczniu 2015 r. Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawne, rozwiązania pomocne przy budowaniu systemów bezpieczeństwa informacji, wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji.
Cześć praktyczna kursu - prowadzone w formie case study, tworzą całość podejścia do zagadnienia Polityki Bezpieczeństwa jej wdrażania oraz związanymi z nią procedurami. Ćwiczenia w kompleksowy sposób obejmują treść procedur, podstawę prawną , identyfikację zagrożeń i ich zapobieganie. Podczas szkolenia zostaną omówione również nowe rozporządzenia jakie weszły w życie pod koniec maja 2015 roku odnoszące się do nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Kto powinien wziąć udział?
Profil uczestnika-szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcję ABI lub mogących pełnić taką funkcję w przyszłości, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa.

Program szkolenia

I dzień (7 h)

1. System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia.
2. Charakterystyka pracy ABI w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym.
3. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Ostatnie i Planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.
II dzień (7 h)
Bezpieczeństwo danych osobowych, teoretyczne i praktyczne rozwiązania dot. ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji.
1. Wprowadzenie - Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z problematyką ochrony danych osobowych.

2. Bezpieczeństwo informacji - Omówienie zasad budowania i funkcjonowania bezpiecznych systemów przetwarzania informacji.
3. Podstawowe akty prawne oraz przepisy branżowe dot. ochrony danych osobowych
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych - omówienie przedmiotowego aktu wykonawczego wraz z interpretacją.
5. Wymagania aplikacji przetwarzających dane osobowe w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Zarządzanie zbiorami danych osobowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2014 r.o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719).
7. Zasady organizacji przetwarzania danych osobowych po 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r., poz. 745)- Obowiązki ADO, ABI i ASI oraz osób upoważnionych wynikające z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
8. Zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych. - podatności, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, analiza ryzyka.
9. Przetwarzanie danych osobowych.
10. Utrata danych - zapobieganie poprzez backup i szyfrowanie danych.
11. Komunikacja zewnętrzna a bezpieczeństwo danych osobowych.
12. Ochrona fizyczna danych osobowych.
13. Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji.

III dzień 7,5 godziny
1. Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa oraz powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
•osoby odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i aktualizacje dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa,
•podstawa prawna
•czy wyznaczyć ABIego, jeżeli tak to kogo i dlaczego?
2. Nadawanie, modyfikacja i odbieranie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
•podstawa prawna,
•niezbędne elementy upoważnienia,
•zakres upoważnienia.
3. Zbiory Danych osobowych:
•identyfikacja zbiorów i ich elementów,
•legalizacja elementów zbiorów,
•identyfikacja zbiorów powierzonych lub otrzymanych w powierzeniu,
•rejestracja zbiorów danych.
4.Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy z systemem informatycznym:
•podstawa prawna
•procedury dostosowane do konkretnych rozwiązań informatycznych.
5. Legalne źródła danych:
•Między innymi: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH,
•MOŻLIWOŚCI KONTROLI DANYCH PRZEZ PODMIOT DANYCH.
6. Umowy powierzenia:
•zapisy niezbędne,
•zapisy inne dostosowane do operacji powierzenia danych.
7. Sprawozdanie w rozumieniu art. 36. Art. 36a. 2 pkt 1 a Ustawy o ochronie danych osobowych:
•zakres,
•czynności niezbędne do sporządzenia sprawozdania,
•identyfikacja podatności fizycznych.
8 .Raport z incydentu – z punktu widzenia użytkownika oraz z punktu widzenia ABI:
•elementy raportu
•procedura zgłaszania incydentu
•możliwości wykorzystania raportów
•zarządzanie ryzykiem.

Czas trwania

9-15:30

Prelegenci

Michał Geilke, Rafał Grelowski

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Kraków

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Kraków

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
1 789
Cena zawiera:
  • certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek.
Zapisz się

Organizator

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków
Kalwaryjska 69
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza szkoleniowego faxem na numer: (12) 653 20 13 lub (12) 295 08 00 lub elektronicznie : szkolenia@czj-infox.pl O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków Kalwaryjska 69
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!