Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-auditor-wewnetrzny-systemu-bezpieczenstwa-zywnosci-wg-pn-en-iso-22000-40081-id409

Informacje o szkoleniu

 • Kurs: Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000


  ID szkolenia: 40081
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BDG Hossa
  T. Boya-Żeleńskiego 108
  40-750 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Szkolenie skierowane jest do:

- Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych SZBŻ
- Pełnomocnikó SZBŻ lub Systemów Zarządzania HACCP i EN ISO 9001
- Pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w organizacji
- Osób chcących poznać wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 lub doskonalić metody i techniki auditowania ww. standardu

Program szkolenia:

- Wprowadzenie do wymagań systemu bezpieczeństwa żywności
- Struktura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
- Wymagania normy PN-EN ISO 22000 wraz z omówieniem praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem żywności
- Wymagania prawne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
- Rodzaje auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
- Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora
- Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie)
- Ustalanie dowodu obiektywnego
- Klasyfikacja niezgodności
- Dokumentowanie niezgodności
- Raportowanie wyników z auditu oraz poauditowe działania korygujące

Informacje o prelegentach:

Trener posaida praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania, nadozrou i auditowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństem Żywności wg wymagań normy
PN-EN ISO 22000. Jest osobą czynnie współpracującą z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł netto

Cena zawiera:

zaświadczenie BDG Hossa, komplet materiałów szkoleniowych, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przes przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.hossa.biz
Forma płatności: przelew, gotówka

Wydarzenie: Kurs: Auditor Wewnętrzny Systemu Bezpieczeństwa Żywności wg PN-EN ISO 22000