Szkolenie

Kurs celny (10 dni) - specjalista ds. celnych, agent celny. Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 10-dniowy kurs w formie 2-dniowych weekendowych spotkań. Cel szkolenia to kompleksowe zebranie, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z krajami trzecimi.
Wiedza przekazana na kursie pozwala na samodzielne wykonywanie obsługi celnej, ale również jest bardzo przydatna do świadomej współpracy z agencjami celnymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji obowiązków związanych z obsługą celną,
 • dla osób, które pracują w charakterze specjalisty ds. celnych - kurs daje znakomite możliwości zebrania, podsumowania i powtórzenia wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego - bardzo przydatne dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi i podatkowymi,
 • dla osób planujących wykonywanie zawodu agenta celnego - udział w kursie daje możliwość gruntownego przygotowania się do wykonywania obowiązków agenta celnego.

Uczestnicy kursu celnego:

 • zdobędą kompleksową wiedzę w zakresie prawa celnego i zasad dokonywania międzynarodowego obrotu towarami z krajami trzecimi (w tym również ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
 • zdobędą i rozwiną wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów w ramach szkolenia przekazywane jest wiedza odnośnie źródeł preferencji, reguł ustalania  preferencyjnego pochodzenia i dokumentowania pochodzenia,
 • nauczą się zasad klasyfikacji taryfowej według kodów CN i zapoznają z systemem ISZTAR 4 zwierającym zintegrowaną taryfę celną,
 • nabędą wiedzę odnośnie rodzajów stawek celnych i zasad ich stosowania,
 • nabędą umiejętności ustalenia w prawidłowej wartości celnej towaru, czyli podstawy do obliczenia cła w imporcie,
 • zapoznają się z rodzajami oraz zasadami wypełniania formularzy stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • osoby, które przygotowują się do pracy w charakterze agenta celnego,
 • specjaliści z zakresu handlu międzynarodowego, logistyki i księgowości, przewoźnicy spedytorzy jak również podmioty będące dostawcami towarów będących przedmiotem eksportu.

Program szkolenia

ZAJĘCIA I

19.06.2021 sobota / 02.10.2021 sobota

 1. Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część I) - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
  • rodzaje procedur celnych i powrotny wywóz,
  • warunki dokonania importu,
  • eksport, zastosowanie zerowej stawki VAT w wywozie i warunki odliczania podatku,
  • procedury specjalne,
  • czasowe składowanie towarów,
  • wydawanie wiążących informacji (WIT i WIP),
  • wspólnotowa Taryfa Celna i zasady stosowania stawek celnych.

20.06.2021 niedziela / 03.10.2021 niedziela

 1. Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część II) - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
  • status celny towaru,
  • pochodzenie towaru,
  • dokumentowanie pochodzenia,
  • wypełnianie wniosków o poświadczenie statusu celnego i potwierdzenie pochodzenia towaru,
  • sporządzanie deklaracji dostawcy.

ZAJĘCIA II

03.07.2021 sobota / 09.10.2021 sobota

 1. Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część III) - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
  • wartość celna towaru i jej elementy.
  • pojęcie długu celnego, jego powstanie, uiszczenie, wygaśnięcie,
  • zabezpieczenie długu celnego, jego formy i zasady wykorzystania,
  • zwolnienia od cła w przywozie,
  • instytucja towarów powracających.

04.07.2021 niedziela / 10.10.2021 niedziela

 1. Zgłoszenie celne - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
  • przedstawienie towaru i stosowanie dozoru celnego,
  • formy dokonywania zgłoszeń celnych,
  • procedura uproszczona,
  • status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO),
  • pojęcie zgłaszającego i przedstawicielstwa w sprawach celnych,
  • zgłoszenie celne i dokumenty niezbędne w celu jego dokonania.

ZAJĘCIA III

10.07.2021 sobota / 23.10.2021 sobota

 1. Wypełnianie zgłoszenia celnego i deklaracji skróconej - ćwiczenia:
  • zgłoszenie celne w procedurze wywozu,
  • zgłoszenie celne w procedurze tranzytu,
  • deklaracja skrócona do czasowego składowania towarów.

11.07.2021 niedziela / 24.10.2021 niedziela

 1. Wypełnianie zgłoszenia celnego - ćwiczenia:
  • zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu - omówienie instrukcji wypełnienia zgłoszeń i omówienie zasad wypełniania poszczególnych pól, a także zasady posługiwania się kodami i skrótami.

ZAJĘCIA IV

24.07.2021 sobota / 06.11.2021 sobota

 1. Podatek akcyzowy w imporcie i eksporcie towarów oraz ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie - wykład w oparciu o przykłady praktyczne:
  • wyroby akcyzowe i towary objęte podatkiem akcyzowym
  • obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy i poza tą procedurą.
  • składy podatkowe i stosowanie procedury 4500 w imporcie,
  • import wyrobów akcyzowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym i właściwe stawki podatku
  • podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie (omówienie kosztów doliczanych do podstawy opodatkowania).

25.07.2021 niedziela / 07.11.2021 niedziela

 1. Zgłoszenia importowe:
  • zgłoszenie celne w procedurach specjalnych (odprawa czasowa, składowanie celne, uszlachetniania czynne i uszlachetniania bierne).

ZAJĘCIA V

31.07.2021 sobota / 13.11.2021 sobota

 1. Wypełnianie pozostałych dokumentów celnych występujących w obrocie międzynarodowym, m.in.:
  • listy przewozowe (CMR, CIM, Konosament),
  • lotniczy list przewozowy,
  • karnety (TIR, ATA),
  • wniosek o zwrot cła,
  • wniosek o stosowanie zabezpieczenia generalnego,
  • wniosek o zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa,

01.08.2021 niedziela / 14.11.2021 niedziela

 1. Wypełnianie pozostałych dokumentów celnych występujących w obrocie międzynarodowym - cd
 2. Wypełnianie zgłoszeń celnych - wyjaśnianie wątpliwości
 3. Podsumowanie kursu, pytania i wyjaśnienia.

Czas trwania

Kurs obejmuje 10 dni szkoleniowych w formie 2-dniowych spotkań online.
Zajęcia są przewidziane w godz. 9:00-16:00

Szkolenie termin I: czerwiec: 19-20, lipiec: 3-4, 10-11, 24-25, 31, sierpień: 1

Szkolenie termin II: październik: 2-3, 9-10, 23-24, listopad: 6-7, 13-14

Prelegenci

Cytat

WYKŁADOWCA I

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat związana z obsługą celną w międzynarodowym obrocie towarów, zajmuje się w praktyczny sposób stosowaniem przepisów celnych i podatkowych.

Posiada doświadczenie w występowaniu przed WSA w sprawach celnych i podatkowych. Zagadnienia, w których się specjalizuje w ramach międzynarodowego obrotu towarami to: stosowanie procedur celnych, ustalanie wartości celnej, ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów, klasyfikacja taryfowa, obrót towarami strategicznymi ze szczególnym uwzględnieniem towarów podwójnego zastosowania, zwolnienia celne, podatki w międzynarodowym obrocie towarami.

Prowadzi liczne szkolenia na tematy związane z prawem celnym a także wykłady na wyższych uczelniach i studiach podyplomowych dla doradców podatkowych. Jest bardzo dobrze oceniana przez słuchaczy. Łączy szeroką wiedzę merytoryczną z praktycznym doświadczeniem związanym z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych.

WYKŁADOWCA II:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Gdzie i kiedy

Online 2 października - 14 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Online 19 czerwca - 1 sierpnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
2390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!