Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-dla-archiwistow-i-stopnia-69610-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Szkolenie uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej, zostaną również omówione zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji archiwalnej opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz organów zespolonej administracji rządowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia:

Zakres szkolenia
Zasady funkcjonowania sieci archiwów państwowych.
Archiwistyka jako dyscyplina naukowa.
Procesy aktotwórcze w jednostce organizacyjnej. Rola rzeczowego wykazu akt.
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w archiwum wyodrębnionym.
Zasady rejestrowania, kompletowania i niszczenia materiałów niejawnych.
Możliwości zastosowania informatyki dla potrzeb archiwalnego systemu informacyjnego.
Metody opracowywania i przechowywania zbiorów ikonograficznych i kartograficznych.
Przepisy prawa archiwalnego.
Rola i zadania archiwum wyodrębnionego.
Zasady naukowego opracowywania materiałów archiwalnych - metodyka pracy archiwisty.
Prowadzenie ewidencji w archiwum.
Pomoce archiwalne.
Procedury udostępniania materiałów archiwalnych.
Zasady gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych.
Prowadzenie ekspertyz kwalifikacji i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w jednostce organizacyjnej.
Sprawowanie nadzoru archiwalnego nad procesami aktotwórczymi w jednostce organizacyjnej.
Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
Archiwum cyfrowe – nowoczesne formy zabezpieczania zasobu.
Historia i zasób Archiwum Państwowego w Katowicach.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi Roland Banduch – Kierownik Oddziału Dokumentacji Kartograficznej i Technicznej Archiwum Państwowego w Katowicach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2600 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 2400 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby
KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Wydarzenie: Kurs dla archiwistów I stopnia