Kurs Kadry i Płace z Płatnikiem

O szkoleniu

Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu:
1. prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, informacje do umowy, akta osobowe)
2. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
3. prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
4. prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach i rozkładach
5. naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdolności do pracy
6. naliczania zasiłków chorobowych
7. tworzenia listy płac oraz ewidencji dochodów do celów podatkowych
8. dokonywania potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych z wynagrodzenia i zasiłków
Kto powinien wziąć udział?
Kurs dedykowany jest kierownikom i specjalistom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, studentom oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.

Program szkolenia

I. Nawiązanie stosunku pracy
1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
2. Umowy cywilnoprawne (różnica między umową zlecenie a dzieło).
3. Umowy o pracę.
4. Informacja do umowy o pracę.
5. Oświadczenia pracownika.
6. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej i zakładaniu akt osobowych.

II. Nieobecności
1. Urlopy wypoczynkowe.
2. Urlopy bezpłatne.
3. Urlopy szkoleniowe.
4. Niezdolność do pracy.
5. „Urlopy okolicznościowe”.
6. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
7. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu, urlopu proporcjonalnego.

III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
1. Urlopy macierzyńskie i dodatkowe urlopy macierzyńskie.
2. Urlopy ojcowskie.
3. Urlopy rodzicielskie.
4. Urlopy wychowawcze.
5. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
6. Ćwiczenia w ustalaniu uprawnień i wypełnianiu dokumentacji.

IV. Czas pracy
1. Normy czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy.
3. Godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe i nocne.
4. Czas pracy w podróży służbowej.
5. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

V. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia
1. Grupy chronione.
2. Zmiana warunków pracy i płacy.
3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
4. Zwolnienia indywidualne i grupowe zwolnienia.
5. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy, wystawienia świadectwa pracy.

VI. Program Płatnik
1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
5. Wysyłka dokumentów do ZUS

VII. Wynagrodzenie cz. 1
1. Wynagrodzenie minimalne.
2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
3. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
4. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
6. Wynagrodzenie za przestój.
7. Odprawy i odszkodowania.
8. Ćwiczenia w naliczaniu wynagrodzenia brutto.

VIII. Wynagrodzenia cz. 2
1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Odliczenia.
3. Narzuty.
4. Ćwiczenia w obliczaniu wynagrodzenia netto oraz należności na rzecz US i ZUS.

IX. Wynagrodzenie cz. 3
1. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Przekroczenie progu podatkowego.
3. Zwrot nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

X. Wynagrodzenia cz. 4
1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
2. Podróże służbowe oraz jazdy lokalne.
3. Ćwiczenia w rozliczaniu umów cywilnoprawnych.

XI. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 1
1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zasiłków.
2. Nabywanie prawa do świadczeń.
3. Rodzaje zasiłków i wysokość świadczeń.
4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

XII. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 2
1. Ćwiczenia w ustalanie wysokości świadczeń brutto i netto.
2. Ćwiczenia w tworzenie dokumentacji do ZUS (ZUS – Z3, ZUS-Z15).
3. Ćwiczenia w tworzeniu listy płac, w miesiącu wystąpienia niezdolności do pracy.

XIII. Potrącenia z wynagrodzenia
1. Odliczanie kwot wcześniej wypłaconych.
2. Odliczanie za błędnie wykonaną pracę.
3. Potrącenia z wynagrodzenia.
4. Potrącenia z zasiłków.
5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
6. Ćwiczenia w naliczaniu kwot potrącanych z wynagrodzenia i zasiłków.

XIV. Program Płatnik
1. Tworzenie miesięcznych raportów rozliczeniowych.
2. Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
3. Tworzenie RMUA.
4. Tworzenie ZUS IWA.

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz.
16:00 (16:30) - 20:00 (20:30) po uzgodnieniu godziny z uczestnikami

Prelegenci

Małgorzata Grajewska
Agnieszka Łapińska
więcej na www.dp-pp.pl

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

WSG Bydgoszcz

Bydgoszcz

Garbary 2

woj. kujawsko-pomorskie

WSG

Bydgoszcz

Naruszewicza 11

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Cena 1
1095 zł brutto
890
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: 1. Udział w warsztatach 2. Autorskie materiały szkoleniowe 3. Zestawy ćwiczeń 4. Dostęp do druków oraz pre i post testów zamieszczonych na Portalu szkoleniowym Personnel Project 5. Serwis kawowy 6. Certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Personnel Project Małgorzata Grajewska
85-795 Bydgoszcz
Gen. Hallera 7
woj. kujawsko-pomorskie
Oferujemy: Szeroki zakres rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi: 1. Szkolenia otwarte oraz zamknięte z zakresu kadr i płac, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju osobistego w formie: a. e-learning b. blend...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą e-mail biuro@dp-pp.pl lub telefonicznie.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Personnel Project Małgorzata Grajewska
85-795 Bydgoszcz Gen. Hallera 7
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!