Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-kadry-z-platnikiem-48942-id10840

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

.Celem kursu jest przekazanie wiedzy w zakresie obowiązków związanych z administrowaniem zatrudnieniem od momentu nawiązania do zakończenia stosunku pracy

Szkolenie skierowane jest do:

.Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć nową lub uaktualnić i usystematyzować wiedzę.

Program szkolenia:

.I. Nawiązanie stosunku pracy

1. Procedury wstępne (Badania lekarskie, szkolenia BHP).
2. Umowy cywilnoprawne (różnica między umową zlecenie a dzieło).
3. Umowy o pracę.
4. Informacja do umowy o pracę.
5. Oświadczenia pracownika.
6. Ćwiczenia w tworzeniu dokumentacji pracowniczej i zakładaniu akt osobowych.

II. Nieobecności

1. Urlopy wypoczynkowe.
2. Urlopy bezpłatne.
3. Urlopy szkoleniowe.
4. Niezdolność do pracy.
5. „Urlopy okolicznościowe”.
6. Pozostałe nieobecności z prawem i bez prawa do wynagrodzenia.
7. Ćwiczenia w obliczaniu wymiaru urlopu, urlopu proporcjonalnego.

III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

1. Urlopy macierzyńskie.
2. Urlopy wychowawcze.
3. Uprawnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
4. Ćwiczenia w ustalaniu uprawnień i wypełnianiu dokumentacji.

IV. Czas pracy

1. Normy czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy.
3. Godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe i nocne.
4. Czas pracy w podróży służbowej.
5. Ćwiczenia w ustalaniu dodatku za godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia norm dobowych i średniotygodniowych, tworzeniu harmonogramów pracy i rozliczaniu ewidencji czasu pracy.

V. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zakończenie zatrudnienia

1. Grupy chronione.
2. Zmiana warunków pracy i płacy.
3. Definitywne zakończenie stosunku pracy (porozumienie stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).
4. Zwolnienia indywidualne i grupowe zwolnienia.
5. Obowiązki pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia.
6. Ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentów dot. Zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązania stosunku pracy, wystawienia świadectwa pracy.

VI. Program Płatnik

1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
5. Wysyłka dokumentów do ZUS

Informacje o prelegentach:

.Kurs prowadzony jest przez trenerów z praktycznym doświadczeniem w zakresie pracy w działach kadr i płac w firmach różnych branż.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 zł brutto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, kawę/herbatę w trakcie zajęć

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie www.humano.pl - dokonanie płatności na rachunek bankowy przesłany w potwierdzeniu zgłoszenia

Wydarzenie: Kurs Kadry z Płatnikiem