Kurs kancelaryjno- archiwalny II stopnia

O szkoleniu

Celem kursu jest pogłębienie posiadanych przez słuchaczy umiejętności poprzez kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami kursu są pracownicy administracyjni, koordynujący pracę, bądź pracujący w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracownicy instytucji prowadzących składnice akt oraz osoby zainteresowane pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.

Program szkolenia

 1. Organizacja pracy kancelaryjnej
  • Informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
  • Organizacja pracy kancelaryjnej – charakterystyka systemów kancelaryjnych
  • Podstawy prawne funkcjonowania kancelarii – instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
  • Zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych – kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
  • Specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
  • Miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
  • Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  • Dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych
 2. Zasady ogólne kwalifikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
  • Ogólne zasady kwalifikacji dokumentów
  • Przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
  • Podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
  • Rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych
 3. Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi
  • Standard porządkowania materiałów archiwalnych
  • Standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych
  • Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych
 4. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym
  • Podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
  • Rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
  • Etapy porządkowania dokumentacji
  • Wydzielanie materiałów kategorii B
  • Segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
  • Segregacja i systematyzacja akt kategorii A
  • Znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej
 5. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  • Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  • Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Wyposażenie archiwum zakładowego
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  • Udostępnianie dokumentacji
  • Konserwacja akt
 6. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
  • Przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
  • Sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
  • Organizacja przekazywania
  • Stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
  • Dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
  • Opracowanie notatki wstępnej
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
  • Metody brakowania dokumentacji
  • Brakowanie w zasobie uporządkowanym
  • Brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
  • Zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
  • Komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
  • Sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
  • Ekspertyzy archiwalne
  • Likwidacja dokumentacji
 8. Porządkowanie zasoby archiwum zakładowego
  • Rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje
  • Ustalenie przynależności zespołowej
  • Archiwizowanie materiałów archiwalnych
  • Archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji
  • Systemy ewidencji zasobu archiwalnego

Zajęcia praktyczne, m. in.

 1. Rozpoznanie przynależności zespołowej
 2. Segregacja dokumentacji
 3. Weryfikacja kategorii archiwalnych
 4. Porządkowanie materiałów archiwalnych
 5. Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
 6. Opisywanie teczek
 7. Sygnowanie dokumentacji
 8. Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

Egzamin praktyczny wykonywany na materiałach elektronicznych – archiwizacja zespołu archiwalnego zamkniętego

Czas trwania

3 dni w godzinach 09:00- 15:00

Prelegenci

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 18-20 listopad 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - udział w trzech dniach kursu (z egzaminem)
990
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę - udział w 2 i 3 dniu, tylko część praktyczna (bez egzaminu)
790
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się
Cena 3
zł + 23% VAT za osobę - udział tylko 1 dnia, tylko część teoretyczna (bez egzaminu)
590
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa ul. Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!