Szkolenie: Kurs mailowy:Obowiązkowe rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-mailowyobowiazkowe-rozliczenie-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-68218

Informacje o szkoleniu

 • Kurs mailowy:Obowiązkowe rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska


  ID szkolenia: 68218
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  BDG Hossa
  Boya-Żeleńskiego 108
  Katowice
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19.01.-31.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  kurs mailowy
 • Organizator szkolenia:

  Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

NOWE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PRAKTYCZNE ONLINE!

"Obowiązkowe rozliczenie odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska za 2017 rok!"

UNIKALNA, NOWA FORMUŁA OBEJMUJE:
1. Zebrane przez specjalistę najważniejsze obowiązki sprawozdawcze omówione w przystępny sposób w dwóch lekcjach multimedialnych będących połączenie teorii z praktyką
2.Kalendarium obowiązków specjalisty ochrony środowiska
3. Możliwość kilkukrotnego odtworzenia prezentacji
4. Możliwość zadawania indywidualnych pytań
5. Wypełnianie "krok po kroku" rocznych sprawozdań
6. Komplet aktualnych wzorów sprawozdań i formularzy
7. Oszczędność czasu i pieniędzy

Szkolenie skierowane jest do:

- Osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
- Osób odpowiedzialnych za naliczanie opłat za ochronę środowiska
- Osób, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
- Wszystkich zainteresowanych uregulowaniem spraw formalno-prawnych w swoim przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I - Opłaty za korzystanie ze środowiska:
Koszt: 200 zł netto

1. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
3. Obowiązujące stawki opłat i formularze w 2017 roku
4. Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
5. Zwolnienia z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
6. Jak naliczyć opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, samochody służbowe, maszyny robocze, emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
7. Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
8. Raport KOBiZE
9. Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
10. Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki
11. Ćwiczenia praktyczne w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat

Moduł II - Gospodarka Odpadami
Koszt: 200 zł netto

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
2. Zezwolenie na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
3. Organy właściwe do wydawania decyzji
4. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
5. Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
6. Podstawowe definicje i pojęcia
7. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów
8. Hierarchia postępowania z odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
9. Sposoby magazynowania odpadów, przygotowywanie miejsc magazynowania odpadów
10. Przekazywanie odpadów (odbiorcom, osobom fizycznym) i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
11. Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory wypełnionej karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
12. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka Województwa - wzór sprawozdania
13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

UWAGA!
W przypadku wykupienia dostępu do dwóch modułów e-szkolenia przysługuje rabat! Całkowity koszt wynosi 350 zł netto!!

Więcej informacji na naszej stronie: www.hossa.biz

ZAPRASZAMY!!

Informacje o prelegentach:

Szkolenie przygotowane jest przez wykwalifikowanego trenera, posiadającego kierunkowe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, na co dzień zajmującego się opracowywaniem wniosków o wydanie o wydanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz zajmującego się profesjonalnie doradztwem w zakresie przepisów ochrony środowiska i inżynierii środowiska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 200 - zł netto/ moduł

Cena zawiera:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA, Komplet autorskich materiałów szkoleniowych, Konsultacje z trenerem w formie mailowej.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeni

Wydarzenie: Kurs mailowy:Obowiązkowe rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska