Kurs mailowy:Obowiązkowe rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska

O szkoleniu

NOWE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PRAKTYCZNE ONLINE!

"Obowiązkowe rozliczenie odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska za 2017 rok!"

UNIKALNA, NOWA FORMUŁA OBEJMUJE:
1. Zebrane przez specjalistę najważniejsze obowiązki sprawozdawcze omówione w przystępny sposób w dwóch lekcjach multimedialnych będących połączenie teorii z praktyką
2.Kalendarium obowiązków specjalisty ochrony środowiska
3. Możliwość kilkukrotnego odtworzenia prezentacji
4. Możliwość zadawania indywidualnych pytań
5. Wypełnianie "krok po kroku" rocznych sprawozdań
6. Komplet aktualnych wzorów sprawozdań i formularzy
7. Oszczędność czasu i pieniędzy
Kto powinien wziąć udział?
- Osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawnymi aspektami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
- Osób odpowiedzialnych za naliczanie opłat za ochronę środowiska
- Osób, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
- Wszystkich zainteresowanych uregulowaniem spraw formalno-prawnych w swoim przedsiębiorstwie

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I - Opłaty za korzystanie ze środowiska:
Koszt: 200 zł netto

1. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
3. Obowiązujące stawki opłat i formularze w 2017 roku
4. Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
5. Zwolnienia z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
6. Jak naliczyć opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, samochody służbowe, maszyny robocze, emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
7. Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
8. Raport KOBiZE
9. Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
10. Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki
11. Ćwiczenia praktyczne w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat

Moduł II - Gospodarka Odpadami
Koszt: 200 zł netto

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
2. Zezwolenie na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
3. Organy właściwe do wydawania decyzji
4. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
5. Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
6. Podstawowe definicje i pojęcia
7. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów
8. Hierarchia postępowania z odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
9. Sposoby magazynowania odpadów, przygotowywanie miejsc magazynowania odpadów
10. Przekazywanie odpadów (odbiorcom, osobom fizycznym) i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
11. Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory wypełnionej karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
12. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka Województwa - wzór sprawozdania
13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

UWAGA!
W przypadku wykupienia dostępu do dwóch modułów e-szkolenia przysługuje rabat! Całkowity koszt wynosi 350 zł netto!!

Więcej informacji na naszej stronie: www.hossa.biz

ZAPRASZAMY!!

Czas trwania

kurs mailowy

Prelegenci

Szkolenie przygotowane jest przez wykwalifikowanego trenera, posiadającego kierunkowe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, na co dzień zajmującego się opracowywaniem wniosków o wydanie o wydanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz zajmującego się profesjonalnie doradztwem w zakresie przepisów ochrony środowiska i inżynierii środowiska.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

BDG Hossa

Katowice

Boya-Żeleńskiego 108

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto/ moduł
200
Cena zawiera:
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA, Komplet autorskich materiałów szkoleniowych, Konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Zapisz się

Organizator

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice
Boya - Żeleńskiego 108
woj. śląskie
Jesteśmy firmą doradczą zajmującą się wdrażaniem systemów zarządzania według norm ISO, prowadzimy również szkolenia z zakresu ISO oraz zajmujemy się obsługą firm w zakresie ochrony środowiska. Naszym celem jest zapewnienie Państwu prostych lecz skute...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeni

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
40-750 Katowice Boya - Żeleńskiego 108
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!