Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

O szkoleniu

Na kursie omówimy: zwiększenie świadomości swojej roli lidera, mocne strony i obszary do rozwoju w roli menedżera, delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, budowanie postawy asertywnej, skuteczna komunikacja, motywowanie pracowników, zarządzanie relacjami w zespole, zarządzanie konfliktem w zespole, jak rozwiązywać trudne sytuacje, budowanie autorytetu, zarządzanie strategiczne i operacyjne.

Kurs menedżerski obejmuje:

 • 5 dni szkoleniowych
 • oraz 1 indywidualne spotkanie z trenerem, czas trwania 1,5 godz. (termin do ustalenia).

Kurs jest kompleksowym przygotowaniem do pracy na stanowisku kierowniczym. Stanowi także uporządkowanie i pogłębienie wiedzy oraz uzupełnienie luk kompetencyjnych dla doświadczonych menedżerów.

Uczestnicy poznają techniki skutecznego zarządzania zespołem i będą mogli na bieżąco wdrażać je w codziennej pracy. Dzięki szkoleniu w modułach będą mogli ocenić ich skuteczność, zrewidować i dopracować poszczególne techniki. Pomiędzy kolejnymi zajęciami kursanci będą mieć możliwość obserwacji, jak wdrażane techniki sprawdzają się w ich pracy i - w razie potrzeby - w czasie kolejnych modułów, omówią z trenerem możliwości modyfikacji.

Cele szkolenia:

 • poznanie kluczowych cech i umiejętności menadżera,
 • zrozumienie zadań menadżera i ich zmiany od zarządzania operacyjnego po strategiczne,
 • zidentyfikowanie swoich predyspozycji do roli menadżera oraz naturalnego stylu kierowania,
 • poznanie sposobów na codzienne zarządzanie zespołem (prowadzenie spotkań, delegowanie zadań, metoda zarządzania przez cele, ewaluacja),
 • poznanie narzędzi zwiększających motywację, zaangażowanie oraz rozwój pracowników,
 • określenie metod na dopasowanie stylu zarządzania, rozmowy, technik motywacji do członków zespołu oraz ich sytuacji,
 • zmapowanie trudnych sytuacji we współpracy z zespołem oraz nabycie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołem,
 • narzędzia do zmiany roli menedżera w bardziej efektywną rolę lidera,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji dzięki pracy dobrze zarządzanego zespołu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • roli menadżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu i siebie,
 • kluczowych technikach operacyjnego zarządzania zespołem,
 • skutecznej komunikacji w zespole,
 • sposobach delegowania zadań i weryfikacji postępów,
 • narzędziach motywacyjnych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • określenia swoich cech i kompetencji kluczowych w roli menadżera,
 • zdefiniowania swoich obszarów rozwoju w roli menadżera i obserwacji ich poprawy w bieżącej pracy,
 • rozpoznawania stylów osobowości oraz stopnia dojrzałości pracowników,
 • budowania zaufania i autorytetu oraz wykorzystania kluczowych umiejętności menadżerskich, tj. delegowania zadań czy weryfikacji postępów,
 • indywidualnego dostosowania narzędzi motywacyjnych do członków zespołu,
 • efektywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w zespole.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są osoby, które chcą:

 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem,
 • poznać zasady funkcjonowania, budowania zespołu oraz znaczenia roli jednostki w zespole,
 • poznać techniki i narzędzia rozpoznawania stylów zarzadzania, typów osobowości i dojrzałości biznesowej oraz ich wpływu na współpracę i rozwój w zespole,
 • pogłębić swoją wiedzę w zakresie rozwoju metod zarządzania zespołem,
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Program szkolenia

MODUŁ 1: Ja jako menedżer, moja rola – budowanie samoświadomości

Zadania i odpowiedzialność menadżera

 • Czym różni się rola specjalisty od menadżera
 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym
 • Wartości, jakimi powinien się kierować menadżer w danej organizacji – dopasuj swój kolor do koloru organizacji
 • Kompetencje menadżera – jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć

Predyspozycje w roli menadżera

 • Kolory osobowości – cechy istotne dla roli menadżera
 • Moje osobiste atuty osobowości i ich znaczenie w budowie roli menadżera

Kompetencje menadżera – ja jako menadżer a matryca kompetencji

 • Kompetencje menadżera – pakiet kompetencji menadżerskich
 • Samoocena - jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć
 • Jak z kompetencji menadżerskich przejść do zachowań, i ich rozwoju

 

MODUŁ 2: Komunikacja w zespole.

Zadania menadżera w praktyce

 • Expose menadżera
  • Skuteczny elewator pitch
  • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, poznać i omówić wzajemne oczekiwania
  • Kluczowe wartości w pracy zespołu
 • Menadżer w zespole
  • Fazy rozwoju zespołu według Tackmana
  • Jak budować zespół – nowy czy istniejący
  • Role i ludzie w zespole – jak poznać ludzi i wiedzieć, jak dopasować się do nich
  • Situational leadership jako kluczowy element roli i zadań menadżera
 • Prowadzenie spotkań
  • Rodzaje i kluczowe elementy spotkań
  • Jak prowadzić spotkanie one to one
  • Menadżer na spotkaniach z zespołem – spotkania projektowe, operacyjne, burze mózgów
  • Elementy facylitacji w spotkaniach

 

MODUŁ 3: Operacyjne zarządzanie zespołem

Zadania menadżera w praktyce

 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym
  • Planowanie zadań
  • Delegowanie zadań (metody delegowania)
  • Ewaluacja zadań
  • Delegowanie odpowiedzialności i nadawanie uprawnień
 • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Znaczenie feedbacku i feedforwardu
  • Metody doceniania pracy innych
  • Metody przekazywania negatywnej informacji zwrotnej
  • Jak przyjmować informację zwrotną od innych
 • Po co nam asertywność
  • Czym naprawdę jest asertywność
  • Moje własne koło asertywności – mocne elementy asertywności i wymagające zmiany
  • Jak zachować asertywność przy wymagających członkach zespołu i organizacji
  • Techniki asertywności w praktyce – trening

 

MODUŁ 4: Trudne sytuacje w pracy menadżera

Zarządzanie relacjami i emocjami w zespole

 • Kluczowe umiejętności lidera wpływające na radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Proces nawiązywania i utrzymywania pozytywnych i profesjonalnych relacji z zespołem
 • Empatia – pomaga, czy przeszkadza
 • Metody radzenia sobie ze stresem

Zarządzanie konfliktem w pracy menadżera

 • Konflikt – czy jest konstruktywny czy destruktywny
 • Rodzaje konfliktów
 • Techniki zarządzania konfliktem
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole w praktyce

Trudne sytuacje w pracy menadżera

 • Trudne rozmowy z pracownikami – jak je prowadzić utrzymując autorytet i zaufanie
  • Rozmowa oceniająca
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Informowanie o kluczowych zmianach w organizacji
  • Zmiany w zespole, zakresie obowiązków
  • Podwyżka

 

MODUŁ 5: Ja jako świadomy menadżer

Motywacja

 • Mój własny styl motywacji – co mnie motywuje, co utrudnia mi utrzymanie motywacji
 • Poznanie stylu motywacji zespołu
 • Jak utrzymać motywację i zaangażowanie zespołu

Autorytet czy servant leadership

 • Jakiego menadżera potrzebuje moja organizacja, i mój zespół
 • Czym jest autorytet, a czym servant leadership – jak chcę być postrzegany
 • Jak budować spójny i długotrwały wizerunek menadżera

Zarządzanie operacyjne a strategiczne

 • Zadania menadżera w zarządzaniu strategicznym
 • Jakich cech i umiejętności oczekuje się od strategicznego lidera
 • Jak być liderem w procesie zmiany
 • Specyfika empowermentu
 • Moja gotowość do rozwoju roli menadżera.

 

MODUŁ 6: Indywidualna konsultacja z trenerem, której celem jest omówienie, jakie narzędzia udało się wdrożyć, jakie metody sprawiają trudność oraz jakie są następne kroki w rozwoju liderskim.

Czas trwania

5 dni (piątek): listopad: 18, 25; grudzień: 02, 06, 16

Prelegenci

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, zarządzając rozproszoną grupą około 50 osób o różnym poziomie kompetencji, motywacji i przede wszystkim z różnych państwa  obserwowałam i cały czas obserwuję, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało mi, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!