Szkolenie

Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

O szkoleniu

Na kursie menedżerskim uczestnicy poznają i przećwiczą: jak zwiększyć świadomość swojej roli lidera, jakie są mocne strony i obszary do rozwoju w roli menedżera, jak delegować i egzekwować zadania, jak udzielać informacji zwrotnej, jak budować postawę asertywną, jak zarządzać relacjami w zespole, jak zarządzać konfliktem w zespole, jak rozwiązywać trudne sytuacje, jak budować autorytet, jak wygląda zarządzanie strategiczne i operacyjne.

Kluczowym celem szkolenia jest poznanie technik skutecznego zarządzania zespołem, wdrażanie ich na bieżąco w codziennej pracy, ocena ich skuteczności i możliwość rewizji, zmiany, dopracowania poznanych technik. Dzięki pracy w modułach będziesz mieć możliwość obserwacji, jak wdrażane techniki sprawdzając się w Twoje pracy i w razie potrzeby, a czasie kolejnych modułów omówisz możliwości modyfikacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Poznanie kluczowych cech i umiejętności kluczowych w roli menadżera.
 • Zrozumienie zadań menadżera, i ich zmiany od zarządzania operacyjnego po strategiczne.
 • Zidentyfikowanie swoich predyspozycji do roli menadżera oraz naturalnego stylu kierowania.
 • Poznania sposobów na codzienne zarządzanie zespołem (prowadzenie spotkań, delegowanie zadań, metoda zarządzania przez cele, ewaluacja).
 • Poznanie narzędzi umożliwiającym zwiększenie motywacji oraz rozwój pracowników.
 • Określenie metod na dopasowanie stylu zarządzania, rozmowy, technik motywacji do członków zespołu oraz ich sytuacji.
 • Zmapowanie trudnych sytuacji we współpracy z zespołem oraz nabycie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z zespołem.

Korzyści płynące z uczestnica w kursie menedżerskim:

 • Zrozumiesz rolę menadżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu i siebie.
 • Określisz swoje cechy i kompetencje kluczowe w roli menadżera.
 • Zdefiniujesz swoje  obszary rozwoju w roli menadżera i na bieżącą będziesz obserwować ich poprawę w bieżącej pracy.
 • Rozwiniesz umiejętności rozpoznawania stylów osobowości oraz stopnia dojrzałości pracowników.
 • Zwiększysz skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez budowanie zaufania i autorytetu oraz wykorzystanie kluczowych umiejętności menadżerskich tj. delegowanie zadań czy weryfikacja postępów.
 • Poznasz kluczowe techniki operacyjnego zarządzania zespołem.
 • Poznasz narzędzia motywacyjne i dowiesz się, jak indywidualnie dostosować je  do członków zespołu.
 • Zobaczysz różnicę pomiędzy menadżerem a liderem i dowiesz się, co zrobić, aby zostać liderem.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są osoby, które chcą:

 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem,
 • poznać zasady funkcjonowania, budowania zespołu oraz znaczenia roli jednostki w zespole,
 • poznać techniki i narzędzia rozpoznawania stylów zarzadzania, typów osobowości i dojrzałości biznesowej; oraz ich wpływu na współpracę i rozwój w zespole,
 • pogłębić swoją wiedzę w zakresie rozwoju metod zarządzania zespołem,
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Program szkolenia

MODUŁ 1: Ja jako menedżer, moja rola – budowanie samoświadomości.

Zadania i odpowiedzialność menadżera: 

 • Czym różni się rola specjalisty od menadżera?
 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym.
 • Wartości, jakimi powinien się kierować menadżer w danej organizacji – dopasuj swój kolor do koloru organizacji.
 • Kompetencje menadżera – jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć.

Predyspozycje w roli menadżera: 

 • Kolory osobowości – cechy istotne dla roli menadżera.
 • Moje osobiste atuty osobowości i ich znaczenie w budowie roli menadżera.

Kompetencje menadżera – ja jako menadżer a matryca kompetencji: 

 • Kompetencje menadżera – pakiet kompetencji menadżerskich.
 • Samoocena - jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć.
 • Jak z kompetencji menadżerskich przejść do zachowań, i ich rozwoju.

 

MODUŁ 2: Komunikacja w zespole.

Zadania menadżera w praktyce: 

 • Expose menadżera:
  • Skuteczny elewator pitch.
  • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, poznać i omówić wzajemne oczekiwania.
  • Kluczowe wartości w pracy zespołu.
 • Menadżer w zespole:
  • Fazy rozwoju zespołu według Tackmana.
  • Jak budować zespół – nowy czy istniejący.
  • Role i ludzie w zespole – jak poznać ludzi i wiedzieć, jak dopasować się do nich.
  • Situational leadership jako kluczowy element roli i zadań menadżera.
 • Prowadzenie spotkań:
  • Rodzaje i kluczowe elementy spotkań.
  • Jak prowadzić spotkanie one to one.
  • Menadżer na spotkaniach z zespołem – spotkania projektowe, operacyjne, burze mózgów.
  • Elementy facylitacji w spotkaniach.

 

MODUŁ 3: Operacyjne zarządzanie zespołem.

Zadania menadżera w praktyce: 

 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym:
  • Planowanie zadań.
  • Delegowanie zadań (metody delegowania).
  • Ewaluacja zadań.
  • Delegowanie odpowiedzialności i nadawanie uprawnień.
 • Udzielanie informacji zwrotnej:
  • Znaczenie feedbacku i feedforwardu.
  • Metody doceniania pracy innych.
  • Metody przekazywania negatywnej informacji zwrotnej.
  • Jak przyjmować informację zwrotną od innych.
 • Po co nam asertywność:
  • Czym naprawdę jest asertywność?
  • Moje własne koło asertywności – mocne elementy asertywności i wymagające zmiany.
  • Jak zachować asertywność przy wymagających członkach zespołu i organizacji.
  • Techniki asertywności w praktyce - trening.

 

MODUŁ 4: Trudne sytuacje w pracy menadżera.

Zarządzanie relacjami i emocjami w zespole:

 • Kluczowe umiejętności lidera wpływające na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Proces nawiązywania i utrzymywania pozytywnych i profesjonalnych relacji z zespołem. 
 • Empatia – pomaga, czy przeszkadza.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.

Zarządzanie konfliktem w pracy menadżera:

 • Konflikt – czy jest konstruktywny czy destruktywny. 
 • Rodzaje konfliktów. 
 • Techniki zarządzania konfliktem.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole w praktyce.

Trudne sytuacje w pracy menadżera:

 • Trudne rozmowy z pracownikami – jak je prowadzić utrzymując autorytet i zaufanie:
  • Rozmowa oceniająca. 
  • Rozmowa dyscyplinująca.
  • Informowanie o kluczowych zmianach w organizacji. 
  • Zmiany w zespole, zakresie obowiązków.
  • Podwyżka.

 

MODUŁ 5: Ja jako świadomy menadżer.

Motywacja: 

 • Mój własny styl motywacji – co mnie motywuje, co utrudnia mi utrzymanie motywacji.
 • Poznanie stylu motywacji zespołu.
 • Jak utrzymać motywację i zaangażowanie zespołu.

Autorytet czy servant leadership:

 • Jakiego menadżera potrzebuje moja organizacja, i mój zespół.
 • Czym jest autorytet, a czym servant leadership – jak chcę być postrzegany.
 • Jak budować spójny i długotrwały wizerunek menadżera.

Zarządzanie operacyjne a strategiczne:

 • Zadania menadżera w zarządzaniu strategicznym.
 • Jakich cech i umiejętności oczekuje się od strategicznego lidera.
 • Jak być liderem w procesie zmiany.
 • Specyfika empowermentu.
 • Moja gotowość do rozwoju roli menadżera. 

MODUŁ 6: Indywidualna konsultacja z trenerem, której celem jest omówienie jakie narzędzia udało się wdrożyć, jakie metody sprawiają trudność oraz jakie są następne kroki w rozwoju liderskim.

Czas trwania

6 spotkań (piątek): 24 września oraz 1, 8, 15, 22, 29 października 2021r.

Prelegenci

Cytat

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, zarządzając rozproszoną grupą około 50 osób o różnym poziomie kompetencji, motywacji i przede wszystkim z różnych państwa  obserwowałam i cały czas obserwuję, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało mi, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Gdzie i kiedy

Online 24 września - 29 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
3900 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!