Kurs MS Excel – poziom średnio zaawansowany

O szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie sprawnie wprowadzał dane znając odpowiednie metody dopasowane do różnych typów danych. Będzie w stanie zbudować nie tylko podstawowe formuły obliczeniowe, ale również wykorzystać najpopularniejsze funkcje Excela. Szkolenie uczy w jaki sposób analizować dane z użyciem narzędzi bazodanowych, włącznie z podstawami tabel przestawnych.

Kto powinien wziąć udział?

osoby chcące doskonalić swoje umiejętności w zakresie MS Excel

Program szkolenia

Formuły i funkcje

 • Zasady budowania działań (kolejność działań, obliczenia procentowe, inspekcja formuł, szukanie błędów, powiązania w działaniach)
 • Typy odwołań
 • Formuły w tabelach
 • Nazwa obszaru oraz nazwy komórek – wykorzystanie w obliczeniach
 • Wybrane funkcje (najważniejsze funkcje z kategorii):
  • Logiczne
  • Wyszukiwania i adresu
  • Tekstowe
  • Daty i czasu
  • Statystyczne / Matematyczne

Formatowanie

 • Formatowanie warunkowe
  • Paski/Skale/Ikony komórek
  • Niestandardowe wyróżnianie komórek wg kryteriów
 • Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja
 • Różne metody kopiowania formatowania

Nadzór nad poprawnością danych

 • Sposoby unikania błędów
 • Poprawność danych
 • Okno czujki
 • Ochrona arkusza
 • Ochrona skoroszytu
 • Wstawianie i modyfikacja komentarzy

Narzędzia baz danych

 • Baza danych w programie EXCEL
 • Sortowanie niestandardowe
 • Usuwanie duplikatów
 • Tekst jako kolumny (Konwersja danych tekstowych, liczbowych, dat)
 • Filtr zaawansowany

Tabele przestawne

 • Przygotowanie danych do tabel przestawnych
 • Tworzenie tabeli przestawnej w oparciu o tabelę
 • Podstawowe funkcje agregujące
 • Zasady odświeżania, przenoszenia oraz eksportowania danych z tabeli
 • Wykresy przestawne

Wykresy

 • Praca na seriach danych
 • Automatyczna aktualizacja wykresu
 • Przydatne skróty klawiaturowe

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 09:00-16:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Absolwentka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych (Kierunek Sieci Komputerowe). Posiada certyfikaty: Microsoft Certified Trainer, Systems Engineer Windows Server, Microsoft Office Master Specialist, Microsoft Office Master Program, Microsoft Office Project Managing Projects. Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów (biznesowych i technicznych) i szkoleń m.in. w sektorach: bankowości, telekomunikacji, sektorze finansów publicznych, administracji publicznej. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z Zarządzania Projektami w oparciu o systemy firmy Microsoft.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Rejestracja

Cena szkolenia online
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5.8% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 11.59% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!